Om energieneutraal te worden in 2050 zal in de gemeente Nieuwkoop evenveel duurzame energie moeten worden opgewekt als gebruikt. Dit is zo afgesproken in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Holland Rijnland, waar de gemeente Nieuwkoop onder valt. Een van de ambities van de gemeente is om in Nieuwkoop in 2030 minimaal 0,28 PJ (= 0,08 TWh) per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken. Zonne-energie is een belangrijk onderdeel hiervan. 

Afwegingskader zonnevelden

Een manier om duurzaam energie op te wekken is het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling. Deze zonnevelden leveren weliswaar veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. Om de aanleg van zonnevelden in goede banen te leiden, stelt de gemeente voorwaarden en richtlijnen op. Dit noemen we het afwegingskader. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de organisatie die een zonneveld wil aanleggen de directe omgeving betrekt.

We doen dit samen met u

We zijn nu bezig met het opstellen van die voorwaarden en richtlijnen. Daarbij kunt u denken aan

 • of er binnen het bestaand provinciaal omgevingsbeleid ruimte is voor zonnevelden in het landschap
 • welke voorwaarden we daaraan koppelen zoals 
  • vraag en aanbod bij elkaar brengen
  • aansluitingsmogelijkheden net
  • koppelkansen (zoals natuur, recreatie, stikstof, CO2 vastleggen)
  • draagvlak/acceptatie
  • landschappelijke inpasbaarheid

Ook uw mening is voor ons belangrijk. Voor dit onderwerp zetten we dus ook een een participatietraject op met inwoners, dorpsraden en lokale partijen. Daar gebruiken we Denkmee Nieuwkoop weer voor. 

Tot die tijd informeren we u via deze website over de voortgang en het proces.

Zon op bedrijfsdaken

Om ons landschap zoveel mogelijk te ontzien, benutten we graag zoveel mogelijk grote daken. Voor ondernemers wordt een investering in zonnepanelen steeds interessanter omdat de terugverdientijd steeds korter wordt. U krijgt een goed beeld van uw mogelijkheden door een gratis energiescan aan te vragen. U krijgt dan tegelijkertijd advies welke energiemaatregelen u verder ook nog kan uitvoeren. De scan en verdere begeleiding verzorgt Klimaatroute verzorgd.

Meer inzicht met de energiescan >>

Ziet u er als ondernemer tegen op om dit zelf te regelen? Dan is meedoen met een Postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop wellicht een oplossing voor u.

Meer informatie over zon op bedrijfsdaken >>

Zon op dak

Naast zonnepanelen op land kunnen er ook zonnepanelen op woningen geplaatst worden. De gemeente streeft ernaar het aantal adressen met geregistreerde zonnepanelen in 2030 te verdubbelen ten opzichte van 2018 en een verdriedubbeling van het opgestelde vermogen aan zonnepanelen naar ca 20.000 kWpiek.

Overweegt u zonnepanelen op uw woning te installeren? Wij helpen u graag op weg.

Meer informatie zon op uw dak >>