Om energieneutraal te worden in 2050 zal in de gemeente Nieuwkoop evenveel duurzame energie moeten worden opgewekt als gebruikt. Dit is zo afgesproken in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Holland Rijnland, waar de gemeente Nieuwkoop onder valt. Een van de ambities van de gemeente is om in Nieuwkoop in 2030 minimaal 0,08 TWh per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken. Zonne-energie is een belangrijk onderdeel hiervan.

Zon op bedrijfsdaken

Om ons landschap zoveel mogelijk te ontzien, benutten we graag zoveel mogelijk grote daken. Voor ondernemers wordt een investering in zonnepanelen steeds interessanter omdat de terugverdientijd steeds korter wordt. U krijgt een goed beeld van uw mogelijkheden door een gratis energiescan aan te vragen. U krijgt dan tegelijkertijd advies welke energiemaatregelen u verder ook nog kan uitvoeren. De scan en verdere begeleiding verzorgt Klimaatroute.

Meer inzicht met de energiescan >>

Ziet u er als ondernemer tegenop om de zonnepanelen op uw bedrijfsdak zelf te regelen? Dan is meedoen met een Postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop wellicht een oplossing voor u.

Meer informatie over zon op bedrijfsdaken >>

Zon op dak

Naast zonnepanelen op bedrijfsdaken kunnen er ook zonnepanelen op woningen geplaatst worden. De gemeente streeft ernaar het aantal adressen met geregistreerde zonnepanelen in 2030 te verdubbelen ten opzichte van 2018.

Overweegt u zonnepanelen op uw woning te installeren? Wij helpen u graag op weg.

Meer informatie zon op uw dak >>

Zonnevelden

Een andere manier om duurzaam energie op te wekken via zonne-energie is het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling. Deze zonnevelden leveren weliswaar veel energie, maar hebben ook grote invloed op het landschap, natuur, landbouw en de mensen die er wonen.

Beleidskader

Om initiatieven voor zonnevelden in goede banen te leiden, stelt de gemeente algemene, ruimtelijke en maatschappelijke criteria op. Dit noemen we het beleidskader. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we een goede afweging maken of een zonneveld iets toevoegt aan een gebied, hoe goed het past binnen het landschap en dat de winst van energie van een veld ook ten goede komt aan de directe omgeving.

Regie houden

We zijn nu bezig met de uitwerking van oriëntatie(zoek)gebieden. Dit zijn gebieden waar de gemeente naar mogelijkheden kijkt om – op basis van algemene, ruimtelijke en maatschappelijke criteria- de ontwikkeling van zonnevelden toe te staan. Door per gebied naar de criteria te kijken, krijgen we inzicht in hoe een zonneveld goed past in het landschap. Ook onderzoeken we hoe we hier als gemeente regie op kunnen houden. Om dit te doen zijn wij van plan een maatschappelijke tender (een aanbesteding) uit te zetten. Dit doen we niet eerder dan nadat de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over het beleidskader en we diverse partijen in een oriëntatie(zoek)gebied hebben gesproken.

De maatschappelijke tender houdt in dat wanneer marktpartijen plannen indienen, we de plannen – naast ruimtelijke criteria - ook beoordelen op zaken als bewonersparticipatie, lokaal eigendom, draagvlak en maatschappelijke inpassing. Op deze manier verwachten wij regie te houden en te voorkomen dat er zomaar overal in ons landschap zonnevelden verschijnen.

Participatie

We vragen inwoners, bedrijven en organisaties om met ons mee te denken. Zo hebben wij met de dorpsraden de inwonersbijeenkomsten voorbereid. Daarvoor organiseren we verschillende inwonersbijeenkomsten. De samenvattingen van de gehouden bijeenkomsten zijn te vinden op Denkmee Nieuwkoop(externe link).

Daarnaast hebben we overleg met de Provincie Zuid-Holland over de mogelijkheden binnen het provinciaal omgevingsbeleid. Ook stemmen we tussentijdse inzichten af met zowel de dorpsraden alsook lokale ondernemers (via de sectortafels energietransitie van GCN/VON).

Bestuurlijk

We verwachten het beleidskader zonnevelden in maart/april 2024 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Zolang er nog geen kader is, verlenen we geen medewerking aan initiatiefnemers voor zonnevelden.