Om energieneutraal te worden in 2050 zal in de gemeente Nieuwkoop evenveel duurzame energie moeten worden opgewekt als gebruikt. Dit is zo afgesproken in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Holland Rijnland, waar de gemeente Nieuwkoop onder valt. Een van de ambities van de gemeente is om in Nieuwkoop in 2030 minimaal 0,08 TWh per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken. Zonne-energie is een belangrijk onderdeel hiervan.

Zon op bedrijfsdaken

Om ons landschap zoveel mogelijk te ontzien, benutten we graag zoveel mogelijk grote daken. Voor ondernemers wordt een investering in zonnepanelen steeds interessanter omdat de terugverdientijd steeds korter wordt. U krijgt een goed beeld van uw mogelijkheden door een gratis energiescan aan te vragen. U krijgt dan tegelijkertijd advies welke energiemaatregelen u verder ook nog kan uitvoeren. De scan en verdere begeleiding verzorgt Klimaatroute.

Meer inzicht met de energiescan >>

Ziet u er als ondernemer tegenop om de zonnepanelen op uw bedrijfsdak zelf te regelen? Dan is meedoen met een Postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop wellicht een oplossing voor u.

Meer informatie over zon op bedrijfsdaken >>

Zon op dak

Naast zonnepanelen op bedrijfsdaken kunnen er ook zonnepanelen op woningen geplaatst worden. De gemeente streeft ernaar het aantal adressen met geregistreerde zonnepanelen in 2030 te verdubbelen ten opzichte van 2018.

Overweegt u zonnepanelen op uw woning te installeren? Wij helpen u graag op weg.

Meer informatie zon op uw dak >>

Zonnevelden

Een andere manier om duurzaam energie op te wekken via zonne-energie is het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling. Deze zonnevelden leveren weliswaar veel energie, maar hebben ook grote invloed op het landschap, natuur, landbouw en de mensen die er wonen.

Afwegingskader

Om initiatieven voor zonnevelden in goede banen te leiden, stelt de gemeente afwegingscriteria en voorwaarden op. Dit noemen we het afwegingskader. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we een goede afweging maken of een zonneveld iets toevoegt aan een gebied, hoe het landschappelijk goed kan worden ingepast en dat de baten van een veld ook ten goede komt aan de directe omgeving.

Voorbereidingen

We zijn nu bezig met de voorbereidingen. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de provincie om af te tasten wat de mogelijkheden zijn binnen het provinciaal omgevingsbeleid. Met lokale partijen, zoals de gebiedscoöperatie, kijken we integraal naar hoe je zou kunnen komen tot gebiedsenergiesystemen. En we kijken welke afwegingscriteria we kunnen formuleren die invloed hebben op de haalbaarheid van aanvragen en plannen zoals: 

  • vraag en aanbod bij elkaar brengen
  • aansluitingsmogelijkheden elektriciteitsnet
  • multifunctioneel gebruik
  • landschappelijke inpasbaarheid

We stemmen tussentijdse inzichten af met de dorpsraden.

Participatie

Zodra we met de voorbereidingen klaar zijn, laten we de inwoners participeren. Daar gebruiken we Denkmee Nieuwkoop weer voor. Tot die tijd informeren we u via deze website over de voortgang en het proces.

Bestuurlijk

Uiterlijk medio 2023 willen we het beleidskader zonnevelden laten vaststellen door de gemeenteraad. Zolang er nog geen kader is, verlenen we geen medewerking aan aanvragen voor zonnevelden.