Ook in onze gemeente werken we aan de opwek van duurzame energie. In de regio zijn hierover afspraken gemaakt. Wij zetten in op zonne-energie. Naast zonnepanelen op (grote) daken zijn daarvoor zonnepanelen in velden nodig. Om daar regie op te houden, stelden we een beleidskader zonne-energie op. Dat is in concept klaar. 

Verantwoord ruimte geven

Inwoners en ondernemers konden meedenken tijdens diverse bijeenkomsten in en bij de oriëntatiegebieden. In het beleidskader staat welke stappen zijn gezet om van oriëntatie- naar zoekgebieden voor zonne-energie te komen. En onder welke voorwaarden we het opwekken van zonne-energie toestaan. Zo zorgen we ervoor dat we in onze gemeente op een verantwoorde wijze ruimte geven aan zonne-energie. 

Reactieformulier op Denkmee

Alle inwoners en belanghebbenden kunnen op het concept beleidskader reageren. Bijvoorbeeld als er zaken niet goed staan of missen. Reageren kan tot en met woensdag 10 april. Het beleidskader, de bijlagen en het reactieformulier vindt u op www.denkmee.nieuwkoop.nl(externe link). Zoek het project ‘op weg naar een beleidskader zonne-energie. Daar is ook te lezen welke stappen al zijn doorlopen om tot het concept te komen en hoe inwoners en belanghebbenden meedachten. 

Vervolgstappen 

We bekijken alle reacties en nemen deze op in een reactienota. Waar nodig passen we het beleidskader aan. Daarna maken we het beleidskader definitief en stelt de gemeenteraad het vast. Na vaststelling kunnen we kleinschalige, laagdrempelige aanvragen toetsen aan het vastgestelde beleidskader. Denk aan zonnepanelen op overkappingen op parkeerplaatsen, waterbassins bij tuinders of kleine opstellingen bij woningen waar te weinig geschikt dakoppervlak is. 

Voor de grotere opstellingen kunnen initiatiefnemers niet zomaar een vergunning aanvragen. Hierin voeren wij zelf de regie. We bekijken of in de zoekgebieden mogelijkheden zijn voor samenwerking met meerdere partijen.  Zo streven we naar een gebiedsgerichte ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat opbrengsten daarvan ook lokaal terecht komen. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het vastgestelde beleidskader zijn daarin leidend. 

Besluitvorming door gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt het beleidskader zonne-energie in de Oriënterende Raad van 16 mei en de Meningsvormende Raad van 23 mei. De vaststelling staat voor 6 juni op de raadsagenda.