• Iedereen heeft recht op privacy. Gemeente Nieuwkoop draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van privacygevoelige gegevens van medewerkers, bezoekers en inwoners.
    Logo Nieuwkoop
  • Gemeente Nieuwkoop streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het¬†Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website¬†www.nieuwkoop.nl.
    Logo Nieuwkoop
  • De gemeente Nieuwkoop is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist en actueel te houden.
    Logo Nieuwkoop