Tot en met 10 april konden inwoners en belanghebbenden reageren op het concept beleidskader zonne-energie. We ontvingen vijftig reactieformulieren. Samen met de reacties van belanghebbenden verwerkten we die in een reactienota. Daarin staan alle inhoudelijke reacties, onze reactie en of het concept beleidskader daarop is aangepast. Ook vindt u een overzicht van de geuite meningen en zorgen.

Aanpassingen in beleidskader

Een inwoner vroeg zich af of bij vergunningverlening bezwaar en beroep mogelijk is voor inwoners en initiatiefnemers. Dat is het geval. Dit is toegevoegd in een extra paragraaf. Ook pasten we sommige teksten aan om het nog duidelijker te maken. Het definitieve beleidskader en de reactienota is naar de gemeenteraad. U vindt het op www.denkmee.nieuwkoop.nl bij het project ‘Op weg naar een beleidskader zonne-energie’ onder fase 5. Daar leest u ook over de doorlopen fases.  

Gemeenteraad bespreekt beleidskader

De laatste fase is de bespreking in de gemeenteraad. Dit gebeurt in de Oriënterende Raad van 16 mei. Dan kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken. Vervolgens staat het op de agenda van de Meningsvormende Raad op 23 mei en de Besluitvormende Raad op 6 juni. Deze data zijn op het moment van schrijven nog onder voorbehoud. De agendacommissie van de gemeenteraad moet er nog over beslissen. De actuele agenda van de raad vindt u op www.raadnieuwkoop.nl, ‘Agenda en vergaderstukken’.

Toetsing

Na vaststelling toetsen we kleinschalige aanvragen aan het vastgestelde beleidskader. Denk aan zonnepanelen op overkappingen op parkeerplaatsen, waterbassins bij tuinders of kleine opstellingen bij woningen waar te weinig geschikt dakoppervlak is. Voor de grote opstellingen kunnen initiatiefnemers niet zomaar een vergunning aanvragen. Hierin voeren wij de regie. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het vastgestelde beleidskader zijn leidend.