Subsidie Groene Daken

Een groen dak levert u veel voordelen op. Wij helpen graag mee om dit mogelijk te maken. Woningeigenaren, huurders, bedrijven en verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen voor een groen dak. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het vergroenen van het dak van bijvoorbeeld uw woning/bedrijf, aanbouw, schuur en/of garage.
 • een draagkrachtberekening (onderzoek of uw dak geschikt is).

Voordelen groen dak

Een groen dak heeft veel voordelen voor u en uw omgeving, namelijk:

 • Dak gaat langer mee (beschermd tegen extreme weersomstandigheden).
 • Houdt regenwater vast en verdampt het (waardoor het riool minder wordt belast).
 • Zorgt voor een schonere lucht (geeft zuurstof af en zuivert fijnstof/CO2 uit de lucht).
 • Isolerende werking (tot 30% koeler in de zomer en tot 10% warmer in de winter).
 • Verlaagt de omgevingstemperatuur.
 • Vermindert omgevingsgeluid (binnen en buiten).
 • Verhoogt de biodiversiteit (goed voor insecten en de natuur).

Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen

MaatregelEisenSubsidie
Aanleg groen dak.

Minimaal 5 m2.

Minimaal 25 liter per m2 wateropslagcapaciteit.

In de factuur staat het oppervlak en de wateropslagcapaciteit.

€25,- per m2.

€35,- per m2 als meer dan de helft bestaat uit andere beplanting dan sedum.

Draagkracht-berekening (onderzoek of uw dak geschikt is).Het rapport (uitslag) wordt als bijlage aangeleverd.

Maximaal €125,- voor de kosten van de draagkrachtberekening(en).

Maximaal €75,- als de aanleg niet wordt uitgevoerd.

Let op! Voor inwoners en verenigingen van eigenaren (VvE’s) wordt er maximaal € 500 per aanvraag verleend. 

Let op! Voor bedrijven wordt er maximaal € 5.000 per aanvraag verleend.

Draagkracht en constructie van het dak

Wij geven geen subsidie aan onveilige of illegale bouwwerken. Daarom vragen we u om zoveel mogelijk informatie aan te leveren bij uw aanvraag. Denk hierbij aan een draagkrachtberekening, constructietekening, maar in ieder geval de eindfactuur (rekening) en foto’s van de nieuwe situatie (binnen- en buitenkant). Dit wordt meegenomen in de beoordeling van de subsidie. Hoe meer informatie u aanlevert, hoe beter wij de beoordeling kunnen uitvoeren.

Is mijn dak geschikt?

Twijfelt u of het dak geschikt is voor een groen dak? Dan kunt u een draagkrachtberekening uit laten voeren. Gaat u de constructie van uw dak veranderen? Dan moet u dit altijd melden bij het omgevingsloket en mogelijk een vergunning aanvragen.  

Subsidiebudget en looptijd

Voor de subsidie is in totaal € 50.000 beschikbaar. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2024 of tot het subsidiebedrag op is. Dan sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer doen. Dit staat dan op deze pagina. 60% van het subsidiebudget is voor inwoners (€ 30.000) en 40% voor bedrijven (€ 20.000). Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Let op dat uw aanvraag compleet is, anders moet u opnieuw een aanvraag doen.

Voorwaarden voor subsidie

Voordat u een aanvraag doet, let dan op de volgende belangrijke voorwaarden:

 • het pand ligt binnen de grenzen van de gemeente Nieuwkoop;
 • er wordt per aanvrager één keer subsidie gegeven;
 • het groene dak is aangelegd, voordat u subsidie kunt aanvragen;
 • het groene dak is na 30 september 2022 aangelegd. Voor groene daken die hiervoor zijn aangelegd, wordt geen subsidie gegeven.
 • eigen arbeid wordt niet vergoed;
 • bedrijven kunnen gebruik maken van onze subsidie groene daken, als zij niet in aanmerking komen voor de subsidie ‘Groen Werkt Beter’(externe link) van de provincie Zuid-Holland voor groene bedrijventerreinen;
 • als huurder levert u bij uw aanvraag een schriftelijke goedkeuring van uw verhuurder in.

Bekijk alle voorwaarden van de Subsidie Groene Daken hier

Aanvragen van subsidie

U kunt subsidie aanvragen als u de eindfactuur van de aannemer heeft ontvangen, of als u de werkzaamheden zelf heeft afgerond. U kunt de aanvraag online doen via het digitale aanvraagformulier of het formulier printen en ingevuld naar ons opsturen.  

Online subsidie aanvragen

Of u kunt dit formulier printen en opsturen naar: 

 • Gemeente Nieuwkoop
 • T.a.v. Subsidie Groene Daken
 • Postbus 1
 • 2460 AA Ter Aar

Subsidiebudget en looptijd

Voor de subsidie is in totaal € 50.000 beschikbaar. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2024 of tot het subsidiebedrag op is. Dan sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer doen. Dit staat dan op deze pagina. 60% van het subsidiebudget is voor inwoners (€ 30.000) en 40% voor bedrijven (€ 20.000). Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Let op dat uw aanvraag compleet is, anders moet u opnieuw een aanvraag doen.

Hoe lang duurt het voordat ik de subsidie ontvang

Binnen acht weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons. U hoort dan of u subsidie krijgt en zo ja, ook de hoogte van het bedrag.