Het verduurzamen van uw woning levert u veel voordelen op, zoals een toename in comfort en een lagere energierekening. Daarnaast moeten alle woningen in de gemeente in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Isoleren is hierbij de eerste stap. Wanneer u besluit uw woning te isoleren of te voorzien van nieuwe beglazing komt u mogelijk in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie uit het Energiebesparingsfonds. De gemeente geeft een subsidie van 20% van de kosten tot een maximum van €2.500. U kunt ook een materialen vergoeding krijgen als u de maatregelen zelf uitvoert (doe-het-zelf aanpak).

Kernvoorwaarden om subsidie te ontvangen 

 • U bent eigenaar-bewoner van een woning die is gebouwd vóór 1992; 
 • Uw woning heeft in 2023 een WOZ-waarde onder € 405.000. 

Overige voorwaarden 

 • De woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt door u zelf bewoond en heeft een eigen toegang, keuken, douche en wc; 
 • De woning is kadastraal gelegen binnen de gemeente Nieuwkoop; 
 • De regeling is niet van toepassing op recreatiewoningen (ook niet als deze voor permanente bewoning gebruikt wordt), een verzorgingshuis, zorginstelling, woonark of huurwoning. 
 • Let op: per adres wordt één keer subsidie verleend.

De volledige subsidieverordening vindt u onderaan deze pagina.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Kijk dan voor andere mogelijkheden om subsidie aan te vragen op Checken energiesubsidie >>

Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen

Isolatiemaatregel 

Specifieke voorwaarden per maatregel 

Isolatie-waarden 

Rd in m2K/W 

U in W/m2K  

Gesubsidieerd percentage voor de isolerende materialen. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed, is dit inclusief direct gerelateerde arbeid 

Bodem- isolatie 

Rd ≥ 3,5   *2 

20% (tot maximaal €2.500,-) 

Gevel- isolatie 

Rd ≥ 3,5   *2  

20% (tot maximaal €2.500,-) 

Vloer- isolatie (eventueel met bodemfolie) 

Rd ≥ 3,5   *2  

20% (tot maximaal €2.500,-) 

Spouwmuur - isolatie   *3

Rd ≥ 1,1   *2  

20% (tot maximaal €2.500,-) 

Dak- isolatie 

Rd ≥ 3,5   *2  

20% (tot maximaal €2.500,-) 

Raam- isolatie; 
  HR++- glas 

U ≤ 1,2   *2  

20% *1 (tot maximaal €2.500,-) 

Raam- isolatie; 
  Triple glas 

U ≤ 0,8   *2  

20%   *1 (tot maximaal €2.500,-) 

*1 Bij raamisolatie heeft de direct gerelateerde arbeid enkel betrekking op het plaatsen van het glas in het kozijn.

*2 Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.

*In de spouwmuur kunnen beschermde diersoorten (denk aan vleermuizen) leven. Bij spouwmuurisolatie moet u daarom ecologisch onderzoek laten uitvoeren. Blijkt uit onderzoek dat er geen beschermde diersoorten in de spouw leven, dan kunt u zonder ontheffing isoleren. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor spouwmuurisolatie vragen wij u dit aan te tonen. Het Rijk werkt aan een tussenoplossing om onder voorwaarden (natuurvriendelijk isoleren) toch spouwmuurisolatie mogelijk te maken zonder dat daar een uitgebreid ecologisch onderzoek voor nodig is. Zodra hierover meer bekend is, passen we deze tekst aan en maken we dit via nieuwsberichten bekend.  Bent u op zoek naar een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert? Kijk voor een overzicht op  www.natuurvriendelijkisoleren.nl/woningeigenaar

Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

U kunt op twee manieren een subsidie ontvangen. U kunt ervoor kiezen om grote isolerende maatregelen uit te laten voeren door een derde partij. Hiervoor kunt u een voorschot aanvragen op basis van een offerte die u op of na 13 oktober 2023 heeft opgevraagd. Optie twee is het zelf toepassen van isolerende maatregelen. Dit noemen we de doe-het-zelf aanpak. Hiervoor kunt u uw materiaalkosten terugvragen van materialen die op of na 1 januari 2023 zijn aangeschaft. 

Voorschot voor isolerende maatregelen

Bent u van plan om uw woning te laten isoleren of nieuwe beglazing te laten zetten? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de kosten die u gaat maken. U vraagt een offerte aan bij een derde partij voor het uitvoeren/leveren van de maatregel(en). Uw aangeleverde offerte is de basis voor uw aanvraag. Over het vermelde bedrag op de offerte krijg u een voorschot van 20% tot een maximum van €2.500. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk binnen zes maanden, meldt u dit via het gereedmeldingsformulier. U levert hierbij het volgende aan:  

 • Foto's van de nieuwe situatie of plaatsing van de maatregelen; 
 • De datum waarop de offerte is uitgegeven op 13 oktober 2023 of later;
 • Betalingsbewijs, voorzien van datum; 
 • Overig bewijsmateriaal indien gevraagd. 

Bij een positief besluit zetten wij uw voorschot om in een definitieve subsidie. Mocht u onverwacht meer of minder kosten gemaakt hebben, dan kan dit nog worden verrekend. Wij kunnen bij u thuis komen controleren of de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Mocht blijken dat de maatregelen niet zijn uitgevoerd of mochten foutieve maatregelen zijn geplaatst, dan kan het voorschot worden teruggevorderd. 

Voorwaarden voor de aanpak van grote isolerende maatregelen
 • De maatregelen moeten nog uitgevoerd worden; 

 • De maatregelen voldoen aan de voorwaarden uit bijlage 1 en 2 van de subsidieverordening; 

 • De offerte is voorzien van een datum van 13 oktober 2023 of later, het bedrag en de te plaatsen maatregelen; 

 • Offertes met een datum van vóór 13 oktober 2023 (datum dat de verordening is ingegaan) worden niet in behandeling genomen;

 • Indien de maatregel vergunning-plichtig is, levert u een verklaring in dat de vergunning hiervoor verleend is. 

Doe-het-zelf aanpak

Om ook de handige klussers binnen Nieuwkoop te ondersteunen, kunnen zij een percentage van de materiaalkosten voor verduurzaming vergoed krijgen. Heeft u bijvoorbeeld uw zolder geïsoleerd, dan kunt u subsidie aanvragen voor de materialen die u heeft aangeschaft. Daarvoor kunt u uw bonnen/facturen vergoed krijgen met een datum van 1 januari 2023 of daarna. Vul hiervoor het aanvraagformulier voor de doe-het-zelf aanpak in.  

Voorwaarden van de Doe-het-zelf-aanpak
 • Eigen arbeid wordt niet vergoed;  

 • Bonnen/facturen zijn uiterlijk van 1 januari 2023 (bonnen/facturen van vóór deze datum worden niet in behandeling genomen); 

 • Subsidie wordt verleend op basis van de aangeleverde bonnen/facturen; 

 • U dient middels foto's aan te tonen dat de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd; 

 • Bij de doe-het-zelf aanpak kunt u geen gebruik maken van andere subsidies zoals de ISDE. 

Subsidie aanvragen

U kunt de aanvraag online doen of het aanvraagformulier onderaan deze pagina en ingevuld naar ons opsturen.  

Online subsidie aanvragen

Het aanvraagformulier opsturen kan naar naar:

Gemeente Nieuwkoop
T.a.v. Subsidie Energiebesparingsfonds
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

Hoe lang duurt het voordat ik de vergoeding ontvang?

Binnen acht weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons. U hoort dan of u een voorschot/subsidie krijgt en zo ja, ook de hoogte van het bedrag. Deze termijn kan éénmalig worden verlengd met vier weken. 

Neem in geval van vragen gerust contact met ons op

U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen via 14 0172 of een mail sturen naar duurzaam@nieuwkoop.nl