• Projecten zonne-energie

  Zonne-energie is een manier om lokaal en duurzaam elektriciteit op te wekken. Hier vindt u een toelichting op de mogelijkheden voor zonne-energie in de gemeente Nieuwkoop.

  Zonneveld Duurzaam Nieuwkoop
 • Regionale Energiestrategie

  De Regionale Energiestrategie (RES) verkent onder andere hoe en waar we binnen de eigen regio energie duurzaam kunnen opwekken met wind en zon.

  Regionale EnergieStrategie Duurzaam Nieuwkoop
 • Aardgasvrij wonen en de Transitievisie Warmte

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn. Welke stappen zetten wij samen met u?