Energie

  • Aardgasvrij wonen en de Transitievisie Warmte

    In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn. Welke stappen zetten wij samen met u?

  • Projecten zonne-energie

    Zonne-energie is een manier om lokaal en duurzaam elektriciteit op te wekken. Hier vindt u een toelichting op de mogelijkheden voor zonne-energie in de gemeente Nieuwkoop.

  • Regionale Energiestrategie

    De Regionale Energiestrategie (RES) verkent onder andere hoe en waar we binnen de eigen regio energie duurzaam kunnen opwekken met wind en zon.