Aardgasvrij wonen maakt deel uit van het Klimaatakkoord en is nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te houden. Op dit moment is het overgrote deel van de Nederlandse woningen nog aangesloten op het aardgasnet.

Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbranding komt er CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Bovendien is de voorraad aardgas niet oneindig, wordt de gaswinning in Groningen gestopt en stijgen de energieprijzen voor aardgas. Allemaal redenen om nu al uit te kijken naar betere alternatieven. Sinds 2018 worden alle nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd maar hoe gaan de bestaande woningen van het aardgas af?

Een eerste stap: Transitievisie warmte

De gemeenteraad heeft op donderdag 16 december 2021 een besluit genomen over de route naar aardgasvrij wonen in 2050. Het plan om in een kleine 30 jaar het energiegebruik in woningen te verduurzamen en te stoppen met het verbranden van aardgas, noemen we de ‘Transitievisie Warmte’. In de visie staat onder andere welke voorwaarden wij belangrijk vinden voor een goede overgang naar andere warmtebronnen.

Voor het opstellen van deze visie is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners, woningcorporaties, de beheerders van het elektriciteitsnet, dorpsraden en andere belanghebbenden om de Transitievisie Warmte te maken. Iedereen kon het proces volgen op het platform DenkMee en er zijn verschillende (digitale) bijeenkomsten georganiseerd. Ook was er een klankbordgroep die meedacht over de visie.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de aanwezige warmtebronnen, de kosten van aardgasvrij wonen en de mogelijkheden voor warmtenetten. De mogelijkheden voor de inzet van technieken als geothermie, warmtepompen en waterstof zijn in de visie beschreven.

Vervolg op de visie

Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over bijvoorbeeld de financiële middelen die nodig zijn voor de route naar aardgasvrij en daarom wijst de gemeente Nieuwkoop nog geen wijken aan die voor 2030 volledig van het aardgas af gaan. Toch kunnen we al aan de slag. Bij de meeste manieren om een woning aardgasvrij te maken is een bepaald isolatieniveau noodzakelijk. Daarom zetten we eerst in op energiebesparing en isolatie. Het isoleren van de woning kost weliswaar geld, maar de maandelijkse energiekosten kunnen daarna vaak flink omlaag gaan.

Natuurlijk zijn er ook inwoners die nu al aan de slag willen gaan met het aardgasvrij maken van de woning. Een veel voorkomend moment om aan verduurzaming te denken is bijvoorbeeld als de cv-ketel bijna aan vervanging toe is. U kunt contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket(externe link) voor advies hierover of vragen over subsidies.

Ook kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen met een energiecoach. Dat is een vrijwilliger die uit uw gemeente, kern of wijk komt. Alle energiecoaches hebben een leertraject tot energiecoach gevolgd en vaak hebben ze ook nog ruime ervaring in het verduurzamen van de eigen woning. De coach komt bij u langs, heeft verschillende energiebesparende producten bij zich om te laten zien en adviseert u over het verduurzamen van uw woning. 


Meer informatie of een afspraak maken met een energiecoach