De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) is een organisatie van een groep actieve inwoners van de gemeente Nieuwkoop die verschillende projecten uitvoeren om de gemeente te verduurzamen. De ambities van deze groep inwoners zijn erg breed zoals verduurzaming van bouwen, wonen, landbouw, tuinbouw, industrie, mobiliteit, bodem- en luchtkwaliteit, circulaire economie, kwaliteit van natuur en landschap en recreatie.

Postcoderoosprojecten

Een van de projecten die ze organiseren zijn postcoderoosprojecten. Ondernemers stellen hiervoor (een deel van) de daken van hun bedrijfspanden beschikbaar voor zonnepanelen. De gebiedscoöperatie regelt de organisatie van het plaatsen van de zonnepanelen, aanvragen van vergunningen en het verkrijgen van subsidies. En inwoners kunnen deelnemen in lokaal opgewekte duurzame energie.

Energiecoaches en energiescans

Ook organiseert GCN de training en begeleiding van energiecoaches die inwoners adviseren over energiebesparing in de woning, werken ze samen met de gemeente aan energiescans bij bedrijven en voeren ze een project uit met torrefactie van natuurlijke reststromen.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Naast deze projecten denkt GCN na over duurzame gebiedsontwikkeling. Op bijvoorbeeld industrieterreinen spelen veel verschillende duurzame opgaven: klimaatadaptatie, restwarmte, energieopwekking, grondstoffengebruik en mobiliteit. Door de vele op zichzelf staande duurzame initiatieven op slimme wijze te combineren, kan er samenhang en meerwaarde creëert worden. Dat versnelt de transitie naar een duurzame samenleving. GCN wil op verschillende locaties met partijen in gesprek om te werken aan de totstandkoming van een integrale gebiedsvisie met een aansprekend duurzaam toekomstperspectief.

Van en voor de inwoners

De gebiedscoöperatie is een belangrijke speler in de verduurzaming van de gemeente Nieuwkoop en een samenwerkingspartner van de gemeente. Ze betrekken inwoners, bedrijven, instellingen en overheid voor samenwerking, waardoor duurzame initiatieven sneller en beter van de grond kunnen komen. De Gebiedscoöperatie is van en voor de inwoners van Nieuwkoop. Daarbij staat één ding vast: hoe meer inwoners en partijen actief meedenken en meedoen, des te slagvaardiger ze kunnen zijn en des te sneller een duurzame toekomst voor Nieuwkoop werkelijkheid wordt!

Aansluiten bij Gebiedscoöperatie Nieuwkoop >>