In Woerdense Verlaat komt een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit IKC komt op de locatie van verenigingsgebouw Beatrix. Deze ontwikkeling krijgt een aardgasvrije verwarming. Dat biedt kansen om bestaande woningen in de buurt van het IKC aan te sluiten op een warmtenet. De gemeente heeft hiervoor een onderzoek laten uitvoeren door de Warmtetransitiemakers.  

Informatieavond voor inwoners op 17 januari 2024 

De dorpsraad Woerdense Verlaat, de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop en de gemeente Nieuwkoop werken samen om inwoners van Woerdense Verlaat te ondersteunen bij het verduurzamen van hun wijk en woning. Samen aan de slag gaan kan namelijk interessante voordelen opleveren. Daarom organiseren we verschillende acties.

Tijdens een informatieavond kregen inwoners informatie over de stappen die zij kunnen zetten in het verduurzamen. Zo'n 45 inwoners en 10 energiecoaches waren aanwezig.

Acties die verduurzamen nog aantrekkelijker maken  

Deze acties zijn tijdens de avond toegelicht. Vanzelfsprekend bepalen inwoners zelf of ze deelnemen. Tijdens de avond kwamen verschillende onderwerpen aan bod. De presentatie vindt u onderaan deze pagina.    

1. Deelnemen aan een collectieve inkoopactie  
Het gezamenlijk inkopen van isolatiemaatregelen, warmtepompen of zonnepanelen kan veel geld besparen (tot wel € 700). Installatiebedrijven bieden kortingen bij een grote opdracht in dezelfde wijk of buurt. Inwoners konden aangeven of ze interesse hebben om aan inkoopacties deel te nemen.    

2. Presentatie uitkomsten haalbaarheid warmtenet  
De haalbaarheid van een collectief warmtenet in Woerdense Verlaat is onderzocht. Een warmtenet is technisch mogelijk. De financiële haalbaarheid hangt sterk af van  het aantal woningen dat aansluit. Tijdens de avond zijn de uitkomsten toegelicht. Inwoners konden aangeven of ze interesse hebben in deelname aan een warmtenet.  

3. Nieuwe gemeentelijke isolatiesubsidie: Energiebesparingsfonds   
Met het Energiebesparingsfonds ontvangen woningeigenaren via de gemeente maximaal € 2.500 extra subsidie voor het nemen van maatregelen zoals HR++ glas en vloerisolatie. Dat is bovenop de landelijke ISDE-subsidie(externe link). Om gebruik te maken van het Energiebesparingsfonds gelden wel voorwaarden. Zo is de WOZ-waarde van uw woning maximaal € 405.000 en is deze gebouwd vóór 1992. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.duurzaam-nieuwkoop.nl/energiebesparingsfonds. Tijdens de avond kregen inwoners informatie over deze en andere interessante subsidies en regelingen.  

 4. Energiecoaches komen bij inwoners langs   
Vanaf eind januari gaan de energiecoaches langs bij alle woningen in de kern van Woerdense Verlaat.  Zij maken een afspraak voor een vrijblijvend, persoonlijk adviesgesprek. Tijdens het gesprek ontvangen inwoners een energieadvies op maat en een energiebesparingsgids met achtergrondinformatie over het warmtenet, de collectieve inkoopactie, de beschikbare subsidies en voorbeeldoffertes voor isolatiemaatregelen van specifieke modelwoningen in Woerdense Verlaat. Na het gesprek kunnen inwoners aangeven of ze interesse hebben in deelname aan het warmtenet en of ze willen deelnemen aan collectieve inkoopacties. 

De energiecoaches van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop zijn opgeleide vrijwilligers die advies geven over het besparen van energie in de woning. Denk bijvoorbeeld aan aardgasvrij wonen, zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Ook zijn ze op de hoogte van de beschikbare subsidies en hoe inwoners die kunnen aanvragen.

Interesse in de acties?

Was u niet aanwezig en wilt u toch alvast uw interesse aangeven? Dat kan door het invullen van het interesseformulier onderaan deze pagina. U kunt deze invullen en inleveren bij de Dorpsraad of mailen naar dorpsraadwv@gmail.com.

Voor vragen kunt u ook contact met ons opnemen  

Dat kan door een mail te sturen aan duurzaam@nieuwkoop.nl of contact op te nemen met de afdeling Duurzaamheid via 14 0172. 

Doe de energiesubsidie-check

Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en gemeentelijk zijn via:

Checken energiesubsidie >>(externe link)