Sinds 1 januari 2022 kunnen organisaties (zonder winstoogmerk) uit de gemeente Nieuwkoop subsidie aanvragen bij de gemeente voor collectieve activiteiten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van een gebied, wijk of buurt. De subsidie loopt tot en met 31 december 2024. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 per project. Het totale subsidiebedrag is € 100.000. 

Het gaat om initiatieven die in een gebied, wijk of straat: 

  • de overgang van het gebruik van stroom uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie versnellen (energietransitie

  • een bijdrage leveren aan de aanpassingen aan de veranderingen van het klimaat (klimaatadaptatie

  • het gebruik van eindproducten als grondstof voor nieuwe producten of materialen stimuleren (circulariteit

Activiteiten en projecten 

De subsidieregeling is bedoeld voor grootschalige initiatieven/onderzoeken die verschillende ketens/partijen met elkaar verbinden. De activiteiten hebben een maatschappelijke waarde en helpen de overgang naar duurzamere vormen van wonen, werken en mobiliteit. U kunt denken aan kennisoverdracht, een onderzoek naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om op een duurzamere manier te bouwen of naar het efficiënt benutten van restwarmte op een bedrijventerrein. 

Voorwaarden en aanvragen

De voorwaarden van de subsidie staan in de regeling beschreven. Uw aanvraag met projectbeschrijving kunt u, met het aanvraagformulier, sturen naar het Verenigingsloket via info@nieuwkoop.nl. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn hieronder te downloaden.

Vragen over de regeling kunt u stellen via duurzaam@nieuwkoop.nl

Beleidskader Duurzaamheid

De subsidieregeling draagt bij aan de doelen zoals omschreven in het Beleidskader Duurzaamheid gemeente Nieuwkoop.