Oproep aan installatiebedrijven

In Nieuwkoop gaan we aan de slag met collectieve inkoopacties. Daarin verenigen inwoners zich om gezamenlijk een uitvraag te doen voor het inkopen van isolatiemaatregelen. Bedrijven kunnen goedkopere aanbiedingen doen, omdat ze minder kosten hebben als meerdere woningen in dezelfde straten meedoen. De eerste wijkaanpak start binnenkort in Woerdense Verlaat. Daar willen we samen met de Dorpsraad Woerdense Verlaat en Gebiedscoöperatie Nieuwkoop een collectieve inkoopactie organiseren.

Collectieve inkoopacties

We inventariseren welke inwoners samen aan de slag willen gaan met verduurzamen. Bijvoorbeeld op het gebied van vloer-, dak- en spouwmuurisolatie, raamkozijnen en beglazing, warmtepompen, lage temperatuurradiatoren en zonnepanelen.

We komen graag in contact met installatiebedrijven

Biedt uw bedrijf bovenstaande maatregelen om te verduurzamen aan en wilt u offertes uitbrengen voor de toekomstige aanvragen? Dan komen we graag met u in contact. U kunt een mail sturen aan duurzaam@nieuwkoop.nl.