Natuur- en milieueducatie

Jong geleerd is oud gedaan. Als kinderen op jonge leeftijd al over de natuur leren, weten ze hoe ze samen kunnen leven op een manier die goed is voor de natuur en het milieu.

Door zelf aan de slag te gaan en in de natuur te zijn onthouden ze goed wat ze hebben geleerd. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen worden slimmer als ze bijleren. U bent tenslotte nooit te oud om te leren. Kennis is macht, maar kennis delen is kracht. Samen bereiken we meer!

Tiny Forest

Omdat een Tiny Forest (minibos) veel voordelen heeft zijn wij partnergemeente Tiny Forest, een initiatief van IVN Natuureducatie om samen met gemeenten, buurtbewoners en scholen de natuur in de bebouwde omgeving dichterbij te brengen.

Wat is een Tiny Forest eigenlijk?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos zo groot als een tennisbaan. Zo’n minibos heeft veel voordelen: het stimuleert de biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit, vermindert hittestress en zorgt voor de opslag van CO2 en een grotere waterbergingscapaciteit. Bovendien heeft het een positief effect op onze gezondheid. Het minibos is dicht beplant met inheemse bomen en struiken. Daardoor is het ook een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Tegelijkertijd is het een groene oase waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en heeft het een educatieve meerwaarde voor (school)kinderen. Zij helpen mee bij de aanplant en het onderhoud. Zo leren ze op een praktische manier over de natuur.

Waar vind ik een Tiny Forest?

Momenteel is er één Tiny Forest. Deze is te vinden op de volgende locatie:

  • Tiny Forest ‘Natuurbos,’ Westkanaalweg Ter Aar, geplant in 2021
Tiny Forest Duurzaam Nieuwkoop

Lees meer over Tiny Forest op de website van IVN Natuureducatie >>

IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen zij met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staat altijd centraal.

Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl en www.ivn.nl/afdeling/ivn-nieuwkoop.