Onze gemeente heeft op dit moment ongeveer 100 gemeentelijke monumenten en dat aantal wordt nog groter. Het kan een uitdaging zijn om een (gemeentelijk) monument te verduurzamen: u wilt de monumentale waarde van het pand intact houden, maar ook de energierekening naar beneden brengen. Hoe kunt u dit het beste aanpakken?

LET OP: benader altijd het omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop(externe link) voordat u begint met het verduurzamen!

Advies van Duurzaam Bouwloket 

Bij vragen over het verduurzamen van uw monument kunt u terecht bij ons gemeentelijk energieloket het Duurzaam Bouwloket(externe link). Zij hebben specialisten in huis op het gebied van monumenten. De specialisten kunnen u helpen met een plan voor het verduurzamen en u waarschuwen voor moeilijkheden.

Subsidiemogelijkheden

Als gemeente zijn we zuinig op onze monumenten. Daarom is het belangrijk dat ze goed onderhouden worden. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of object? Dan kunt u subsidie aanvragen voor restauratie, een opname (bestaande uit een check op verduurzamingsmogelijkheden) of onderhoud van uw pand.   

  • Restauratie: U kunt drie keer in de 25 jaar een subsidieaanvraag doen. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per 25 jaar is: € 20.000,-.  Voor een restauratiesubsidie zijn een inspectierapport van de Monumentenwacht en een energiescan verplicht onderdeel van de aanvraag. Beide worden, onder voorwaarden, ook gesubsidieerd door de gemeente.
  • Onderhoud: U kunt één keer in de 5 jaar een subsidieaanvraag doen. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag is € 3.500,-.

Het indienen van een subsidieaanvraag is mogelijk via de website van de gemeente(externe link).

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor subsidiemogelijkheden kijken op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link).

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen zich vanaf 3 april 2023 inschrijven voor het ontzorgingsprogramma rijksmonumenten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van monumenten.nl.(externe link)

Beleidsregel verduurzaming monumenten

Als gemeente vinden wij duurzaamheid belangrijk. We hebben een beleidsregel opgesteld om monumenteigenaren mogelijkheden te bieden om te verduurzamen en de instandhouding van monumenten te waarborgen. Door deze beleidsregel is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om uw monument te verduurzamen via zonnepanelen en warmtepompen.

LET OP Voor het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp op, aan of bij een monument heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie, neem contact op met het omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop(externe link).

De belangrijkste punten uit de beleidsregel zijn:

  • Zonnepanelen en warmtepompen worden zodanig bevestigd dat ze bij verwijdering geen schade toebrengen aan het monument;
  • Zonnepanelen worden in beginsel uit het zicht geplaatst;
  • Warmtepompen worden in beginsel uit het zicht geplaatst;
  • Als het (technisch) niet mogelijk is de maatregelen uit het zicht te plaatsen, maken we  per individueel geval een afweging. We kunnen in zulke situaties extra eisen stellen ter bescherming van de monumentale waarden en/of de beeldkwaliteit.

De volledige beleidsregel vindt u in onderstaand document.