In Langeraar bouwen we Integraal Kindcentrum De Poel (IKC). Dit IKC komt op de locatie van basisschool Aeresteijn, centraal in het dorp Langeraar. Voor deze ontwikkeling zal een aardgasvrije verwarming gemaakt moeten worden. Dat biedt kansen om bestaande woningen in de buurt van het IKC aan te sluiten op een warmtenet. De gemeente heeft hiervoor een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau DWA.  

Onderzoek naar een warmtenet

Het onderzoek geeft aan dat een warmtenet energiezuiniger en goedkoper kan zijn dan aardgas of eigen warmtepompen in de woning. In het onderzoek is het warmtenet gebaseerd op een warmte-koude opslag in de bodem in combinatie met aquathermie uit de Langeraarse Plassen. Hiermee kan water van 12 tot 16 graden via een warmtenet naar de woningen worden getransporteerd. In de woning kan dit water dan worden opgewaardeerd naar een hogere temperatuur met een eigen water-water warmtepomp.

Informatieavond voor inwoners op 18 september 2023 

Tijdens een informatieavond informeerden wij  inwoners over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen in hun woning en welke subsidiesmaatregelen hiervoor zijn. Ook kregen de inwoners uitleg over de mogelijkheden van een warmtenet en hoe dat eruit kan zien. Woningeigenaren van Langeraar en Papenveer waren hiervoor uitgenodigd. In totaal waren ruim 65 inwoners aanwezig. De presentatie vindt u onderaan deze pagina.  

Tijdens en na de presentatie was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. De gestelde vragen en antwoorden vindt u onderaan deze pagina. 

Na de presentatie konden aanwezigen hun mening geven via een online peiling. Daarin kwam naar voren dat ongeveer de helft van de inwoners al maatregelen heeft genomen. De kosten zien zij als grootste hindernis bij het verduurzamen van de woning. 93% zou aansluiten op een warmtenet als de jaarlasten lager worden dan ze nu zijn. De volledige resultaten van de peiling staan onderaan deze pagina. 

Informatieavond voor huurders op 23 oktober 2023

Op maandag 23 oktober organiseerden wij samen met Woondiensten Aarwoude (WDA) een informatieavond voor de huurders van WDA. We informeerden huurders over energie besparen in de huurwoning en de kansen voor een warmtenet in Langeraar. Huurders van WDA waren hiervoor uitgenodigd. In totaal waren zo'n 20 huurders aanwezig. De presentatie vindt u onderaan deze pagina. 

Na de presentatie konden aanwezigen hun mening geven via een online peiling. Daarin kwam naar voren dat ruim de helft van de huurders al maatregelen heeft genomen. Ze waren positief over het aansluiten op een warmtenet als de jaarlasten lager worden dan ze nu zijn. De volledige resultaten van peiling staan onderaan deze pagina.  

Informtieavond voor bewoners van VvE-complexen

Op maandag 4 december organiseren wij samen met Leo Witteman (VvE-beheerder) en de Dorpsraad Rondom de Plassen een informatieavond voor bewoners van VvE-complexen. Bewoners krijgen informatie over het verduurzamen van een VvE-complex en de kansen voor een warmtenet in Langeraar. De bijeenkomst is in Parola en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Aanmelden kan door een mail te sturen aan duurzaam@nieuwkoop.nl.

Vervolg 

Op donderdag 28 september 2023 besloot de raad positief over de warmtevoorziening van IKC De Poel. Er komt een warmte-koude opslag in de bodem. Dat biedt de basis voor een toekomstig warmtenet in Langeraar. We starten nu met het vervolg waarin we verder onderzoeken hoe we woningen rondom het nieuwe IKC kunnen aansluiten op het warmtenet. 

Meer dan tien inwoners gaven tijdens de informatieavonden aan mee te willen denken over het ondersteunen van hun buurtgenoten met energiebesparing en het traject rondom een mogelijk warmtenet. Deze inwoners komen regelmatig bijeen in werkgroepvergaderingen. Inwoners die zich hier alsnog voor willen opgeven kunnen een mail sturen aan duurzaam@nieuwkoop.nl. 

Vragen? 

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen? Neem contact op met Team Duurzaamheid via 14 0172 of stuur een mail naar duurzaam@nieuwkoop.nl

Meer weten over de energiecoaches?

Maak gebruik van het gratis advies. Zij komen bij u langs en adviseren u over het verduurzamen van uw woning. 

Meer informatie over de energiecoaches >>

Doe de energiesubsidie-check

Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en gemeentelijk zijn via:

Checken energiesubsidie >>(externe link)