Steeds vaker krijgen we te maken met heftige regen en langere periodes van hitte en droogte. Dat komt doordat het klimaat verandert, wat allerlei problemen geeft.

Heftige regen kan leiden tot wateroverlast en zelfs overstromingen. Langdurige hitte zorgt zoal voor gezondheidsproblemen en langdurige droogte veroorzaakt mislukte oogsten en bodemdaling. Klimaatverandering heeft ook een negatief effect op de biodiversiteit.

Veel van deze gevolgen kunnen we voorkomen door onze omgeving aan te passen aan klimaatverandering. Dat heet klimaatadaptatie. Wij zetten ons in voor een klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving, maar dat kunnen we niet alleen. Helpt u mee? 

Wat kunt u doen?

Klimaatadaptatie is het aanpassen van de omgeving aan klimaatverandering. Dit is nodig om de gevolgen van heftige regen, langere periodes van hitte en droogte en een stijgende zeespiegel te verminderen. U kunt hieraan bijdragen door meer groen rondom uw huis, in uw tuin of op uw dak. Maar waar begint u? Onze 10 tuintips kunnen u daarbij helpen.

Aan de slag met de tuintips >>

Wat doen wij?

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat we onze gemeente anders moeten inrichten om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Niets doen of langer wachten is geen optie. Daarom houden we in alle plannen rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatadaptieve herininrichting De Kuil in Noorden

Een voorbeeld daarvan is De Kuil in Noorden. Bij de herinrichting zijn een aantal klimaatadaptieve maatregelen genomen. Zo zijn de woningen afgekoppeld en is het regenwater aangesloten op het hemelwaterriool. Hierdoor komt er minder water in het gewone riool en neemt de kans op wateroverlast af.

Ook is er meer groen aangelegd. Bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen. Daardoor trekt regenwater makkelijker in de bodem en warmen deze parkeerplaatsen minder op dan gewone parkeerplaatsen. De extra bomen en groen in de wijk verkoelt, fleurt op, maakt de lucht schoner en stimuleert de biodiversiteit.

Toename van groen in Vogelenbuurt in Ter Aar

Een ander voorbeeld is de Vogelenbuurt in Ter Aar. In deze buurt staat een toename van ‘groen’ en een afname van ‘grijs’ voorop. We hebben geprobeerd om de oppervlakte aan verharding zo klein mogelijk te houden. Ook zijn er CO2 arme materialen gebruikt en materialen hergebruikt waar mogelijk. Er is gekozen voor gevarieerd en kleurrijk groen. Dat is niet alleen mooi, maar ook goed voor (bestuivende) insecten, zoals bijen en vlinders. Voor veel andere insecten, zoals lieveheersbeestjes is het een aanvullende voedselbron. Daarnaast zuiveren bomen de lucht en is het in de zomer minder heet met bomen in de buurt.  

Groene oase in Driekoppenland

Een derde voorbeeld is Driekoppenland. Dit is een groene oase geworden met midden in de wijk een klein park met allerlei bomen en struiken. De auto’s staan op een door groen omgeven terrein. Al het groen draagt bij aan een schonere lucht, tegengaan van hitte en zorgt ervoor dat regenwater goed in de bodem kan zakken. Om de soms grote hoeveelheden regenwater goed aan te kunnen ligt er een wadi. Een wadi is een verlaagt stuk waarin regenwater zich kan verzamelen en de bodem het regenwater goed op kan nemen. Het ziet eruit als een natuurlijke vijver. Deze ‘vijver’ helpt daarnaast verdroging van de bodem tegen te gaan.