Woningeigenaren kunnen sinds oktober 2023 in aanmerking komen voor een subsidie om hun woning te verduurzamen. Veel van u maakten hiervan al gebruik. In april kwam de honderdste aanvraag binnen. 

Wethouder Tom de Kleer is blij dat zoveel woningeigenaren de subsidie aanvragen: “We werken stap voor stap toe naar een duurzaam Nieuwkoop. Het is fijn om te zien dat onze inwoners daar ook volop mee bezig zijn. Als woningeigenaar vraagt dit om investeringen. Gelukkig leveren die ook veel op zoals een lagere energierekening en meer wooncomfort. Die investeringen zijn vaak hoog. Met het Energiebesparingsfonds geven we een deel van de woningeigenaren een financieel steuntje in de rug. Het is geweldig dat al honderd eigenaren deze stimuleringsmaatregel gebruikten. Ik hoop dat velen dit voorbeeld volgen.”

Energiebesparingsfonds

Wilt u gaan verduurzamen? Als uw woning is gebouwd vóór 1992 en een WOZ-waarde heeft van maximaal € 405.000 (peildatum 01-01-2022) komt u in aanmerking. U ontvangt twintig procent subsidie tot een maximum van € 2.500. Alle voorwaarden staan op www.duurzaam-nieuwkoop.nl/energiebesparingsfonds.

Meer subsidies voor verduurzaming

Naast het Energiebesparingsfonds zijn er vele andere subsidies die verduurzamen extra aantrekkelijk maken. Ook als u niet in aanmerking komt voor het Energiebesparingsfonds. Een compleet overzicht van de duurzaamheidssubsidies vindt u op www.duurzaambouwloket.nl/nieuwkoop