Logo gemeente Nieuwkoop

Home

Duurzaam Nieuwkoop

Duurzaamheid is overal en wordt steeds belangrijker. Op deze website leest u wat wij als gemeente doen aan duurzaamheid en vindt u een handig overzicht van projecten, subsidies en regelingen. Hier doet u ook inspiratie op voor uzelf. Lees de tips, informatie en verhalen. Laat u informeren over wat andere woningeigenaren en ondernemers doen of woon een bijeenkomst bij. Elke maatregel is er één - met elkaar krijgen we het voor elkaar! U doet toch ook mee?

  • Subsidie waterschappen

    Wist u dat u bij het waterschap subsidie voor klimaatvriendelijke initiatieven en/of maatregelen kunt aanvragen? Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Amstel en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben alle drie een subsidieregeling.

  • Ondernemers wisselen slim energie uit

    In 2022 startte Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) en adviesbureau Merosch samen met geïnteresseerde ondernemers in het glastuinbouwgebied en bedrijventerrein Bovenland in Ter Aar een onderzoek naar slimme energiesystemen in dit gebied.

  • Ga voor groen met onze Subsidie Groene Daken!

    Een groen dak levert u veel voordelen op. Wij helpen graag mee om dit mogelijk te maken. Woningeigenaren, huurders, bedrijven en verenigingen van eigenaren kunnen nu subsidie aanvragen voor een groen dak.