Duurzaamheidsacties Langeraar

In Langeraar bouwen we Integraal Kindcentrum De Poel (IKC). Dit IKC komt op de locatie van basisschool Aeresteijn, centraal in het dorp Langeraar. Voor deze ontwikkeling wordt een aardgasvrije verwarming gemaakt. Dat biedt kansen om bestaande woningen in de buurt van het IKC aan te sluiten op een warmtenet.

Onderzoek naar een warmtenet

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau DWA.  Daaruit blijkt dat een warmtenet energiezuiniger en goedkoper kan zijn dan aardgas of eigen warmtepompen in de woning. In het onderzoek is het warmtenet gebaseerd op een warmte-koude opslag in de bodem in combinatie met aquathermie uit de Langeraarse Plassen. Hiermee kan water van 12 tot 16 graden via een warmtenet naar de woningen worden getransporteerd. In de woning kan dit water dan worden opgewaardeerd naar een hogere temperatuur met een eigen water-water warmtepomp.

Informatieavond voor inwoners op 27 februari 2024

De Dorpsraad Rondom de Plassen, Gebiedcoöperatie Nieuwkoop en de gemeente werken samen om inwoners van Langeraar te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Samen aan de slag gaan kan interessante voordelen opleveren. Daarom organiseren we verschillende acties. Die acties hebben we toegelicht tijdens een informatieavond op 27 februari. Zo'n 45 inwoners en 5 energiecoaches waren aanwezig.  

Acties die verduurzamen nog aantrekkelijker maken

De acties zijn tijdens de avond toegelicht. De presentatie vindt u onderaan deze pagina. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • Deelnemen aan een collectieve inkoopactie
  Het gezamenlijk inkopen van isolatiemaatregelen, warmtepompen of zonnepanelen kan veel geld besparen (tot wel € 700). Installatiebedrijven bieden kortingen bij een grote opdracht in dezelfde buurt. We inventariseren welke inwoners aan inkoopacties willen deelnemen. Bij meer deelnemers wordt er vaak een hogere korting gegeven. Het interesseformulier vindt u hieronder op deze pagina. 
 • Verdere toelichting warmtenet
  De haalbaarheid van een collectief warmtenet in Langeraar is onderzocht en op verschillende avonden besproken. Een warmtenet is technisch mogelijk. De haalbaarheid hangt sterk af van het aantal woningen dat wil aansluiten. Op de avond gingen we dieper in op de kosten voor woningeigenaren en de voor- en nadelen. 
 • Nieuwe gemeentelijke isolatiesubsidie: Energiebesparingsfonds
  Woningen met een WOZ-waarde van maximaal € 405.000 en een bouwjaar vóór 1992 komen in aanmerking. Als woningeigenaar ontvangt u daarmee maximaal € 2.500 voor het nemen van maatregelen zoals HR++ glas en vloerisolatie. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.duurzaam-nieuwkoop.nl/energiebesparingsfonds
 • Energiecoaches
  De energiecoaches van de gebiedscoöperatie Nieuwkoop zijn opgeleide vrijwilligers die advies geven over het besparen van energie in uw woning. Denk bijvoorbeeld aan aardgasvrij wonen, zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Ook zijn ze op de hoogte van de beschikbare subsidies en hoe u die kunt aanvragen. Zij maken met u een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens het gesprek ontvangt u een energieadvies op maat en een energiebesparingsgids met achtergrondinformatie. Ook dit kunt u als inwoner aangeven op het interesseformulier hieronder.

Tijdens de avond werd gevraagd naar referentieprojecten waar een warmtenet met Aquathermie is toegepast. Deze vindt u op www.aquathermie.nl/praktijk.

Ophalen wensen door invullen interesseformulier

Wij willen graag weten wie er wil meedoen aan de gezamenlijke inkoopactie, hoe u als inwoner van Langeraar denkt over aansluiten op een warmtenet en of u een energiecoach wil laten langskomen. Daarom brengt de werkgroep energiebesparing van de Dorpsraad Rondom de Plassen in februari een enquête langs bij de koopwoningen van Langeraar. Digitaal invullen kan ook. Klik daarvoor op onderstaande link:

Vul hier digitaal het interesseformulier in

Informatieavond voor bewoners van VvE-complexen op 4 december 2023

Op maandag 4 december organiseerden wij samen met Leo Witteman (VvE-beheerder) en de Dorpsraad Rondom de Plassen een informatieavond voor bewoners van VvE-complexen. De avond startte met een presentatie van de gemeente over de subsidies voor VvE's. Daarna gaf Bouwkundig adviesbureau PKW een presentatie over het verduurzamen van VvE-complexen. Tot slot vertelde de gemeente over de kansen voor een warmtenet in Langeraar. Alle bewoners van VvE-complexen in Langeraar waren uitgenodigd. Zo'n 40 mensen waren aanwezig, onder wie ook een aantal VvE-bestuurders van complexen buiten Langeraar. De presentaties vindt u onderaan de pagina. 

Na de presentatie konden aanwezigen hun mening geven via een online peiling. Daarin kwam naar voren dat zij het verbeteren van hun woning of de woningwaarde van de woning als voornaamste reden zien om te verduurzamen. Ze waren positief over het aansluiten op een warmtenet als de jaarlasten lager worden dan ze nu zijn. De volledige resultaten van peiling staan onderaan deze pagina.  

Informatieavond voor huurders op 23 oktober 2023

Op maandag 23 oktober organiseerden wij samen met Woondiensten Aarwoude (WDA) een informatieavond voor de huurders van WDA. We informeerden huurders over energie besparen in de huurwoning en de kansen voor een warmtenet in Langeraar. Huurders van WDA waren hiervoor uitgenodigd. In totaal waren zo'n 20 huurders aanwezig. De presentatie vindt u onderaan deze pagina. 

Na de presentatie konden aanwezigen hun mening geven via een online peiling. Daarin kwam naar voren dat ruim de helft van de huurders al maatregelen heeft genomen. Ze waren positief over het aansluiten op een warmtenet als de jaarlasten lager worden dan ze nu zijn. De volledige resultaten van peiling staan onderaan deze pagina.  

Informatieavond voor inwoners op 18 september 2023 

Tijdens een informatieavond informeerden wij  inwoners over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen in hun woning en welke subsidiemaatregelen hiervoor zijn. Ook kregen de inwoners uitleg over de mogelijkheden van een warmtenet en hoe dat eruit kan zien. Woningeigenaren van Langeraar en Papenveer waren hiervoor uitgenodigd. In totaal waren ruim 65 inwoners aanwezig. De presentatie vindt u onderaan deze pagina.  

Tijdens en na de presentatie was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. De gestelde vragen en antwoorden vindt u onderaan deze pagina. 

Na de presentatie konden aanwezigen hun mening geven via een online peiling. Daarin kwam naar voren dat ongeveer de helft van de inwoners al maatregelen heeft genomen. De kosten zien zij als grootste hindernis bij het verduurzamen van de woning. 93% zou aansluiten op een warmtenet als de jaarlasten lager worden dan ze nu zijn. De volledige resultaten van de peiling staan onderaan deze pagina. 

Vervolg 

Op donderdag 28 september 2023 besloot de raad positief over de warmtevoorziening van IKC De Poel. Er komt een warmte-koude opslag in de bodem. Dat biedt de basis voor een toekomstig warmtenet in Langeraar. We starten nu met het vervolg waarin we verder onderzoeken hoe we woningen rondom het nieuwe IKC kunnen aansluiten op het warmtenet. 

Meer dan tien inwoners gaven tijdens de informatieavonden aan mee te willen denken over het ondersteunen van hun buurtgenoten met energiebesparing en het traject rondom een mogelijk warmtenet. Deze inwoners komen regelmatig bijeen in werkgroepvergaderingen. Inwoners die zich hier alsnog voor willen opgeven kunnen een mail sturen aan duurzaam@nieuwkoop.nl. 

Vragen? 

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen? Neem contact op met Team Duurzaamheid via 14 0172 of stuur een mail naar duurzaam@nieuwkoop.nl

Meer weten over de energiecoaches?

Maak gebruik van het gratis advies. Zij komen bij u langs en adviseren u over het verduurzamen van uw woning. 

Meer informatie over de energiecoaches >>

Doe de energiesubsidie-check

Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en gemeentelijk zijn via:

Checken energiesubsidie >>