Circulaire projecten

Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt.

Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval. Het staat tegenover de huidige benadering waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde.

Hergebruik, recycling en het verminderen van afval zijn een belangrijk onderdeel om klimaatverandering tegen te gaan. Door op een andere manier te produceren en materialen opnieuw te gebruiken hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig, is er minder afval en neemt ook de uitstoot van CO2 af. De gemeente ondersteunt deze doelstellingen met verschillende projecten.

Inzameling van huishoudelijk afval

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Zij heeft hiervoor circulair afvalbeleid vastgesteld met het Afvalbeleidsplan “Afval scheiden loont”. Hierin zijn de Van Afval Naar Grondstof(VANG)-doelstellingen opgenomen. Begin 2020 is ze gestart met gedifferentieerde tarieven voor afval dat aangeboden wordt door een huishouden. Als een huishouden minder afval aanbiedt, wordt een lager tarief gerekend.

De doelstelling 75% afvalscheiding bij huishoudens is in 2020 gehaald. De tweede doelstelling: 100 kg restafval per inwoner per jaar, komt binnen bereik. De doelstelling voor 2025 (max. 30 kg restafval per inwoner per jaar) is de volgende stap.

Sport Schoon en de Afvalvrij school

Daarnaast werkt de gemeente samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties om de hoeveelheid afval te verminderen. Op scholen en sportverenigingen lopen projecten als Sport Schoon en de Afvalvrij school.

Daarnaast verdient het meer lokaal produceren en consumeren van streekeigen producten de aandacht. Hierdoor zijn minder transportbewegingen nodig zijn en de lokale economie wordt gestimuleerd.

Bij inkooptrajecten bekijkt de gemeente de mogelijkheden om circulair of lokaal in te kopen voor de productgroepen die zich daar voor lenen. De gemeente kan fungeren als een “launching customer” om bij te dragen aan een economie die innoveert en verduurzaamt.  

Voorbeeldfunctie

Voor de bouw van gemeentelijke gebouwen heeft de gemeente een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Een prachtig voorbeeld hiervan is de bouw van de nieuwe gemeentewerf op het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II. De gemeentewerf is voor een groot deel gebouwd met hout. Het enige wat niet van hout is gemaakt is de fundering van het gebouw. Er verschillende soorten hout gebruikt bij de bouw. Als we kijken naar de buitenkant is er gebruik gemaakt van resthout. Zo is er gebruik gemaakt van oude hardhouten deuren. De gaten van de sloten zijn nog terugvinden aan de buitenzijde. Voor de voering van het gebouw is gebruik gemaakt van maaisel en schapenwol