Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over alle plant- en diersoorten, bacteriën en schimmels. Ze leven met elkaar samen en zijn van elkaar afhankelijk. Zodra er te veel soorten verdwijnen of juist één soort overheerst, verdwijnt de natuurlijke balans en komen alle soorten, inclusief wijzelf, in de problemen.

De afgelopen jaren is de biodiversiteit sterk afgenomen door milieuvervuiling en toename van het bebouwde gebied. Omdat veel soorten met uitsterven worden bedreigd, is het nu tijd voor actie. Want als soorten uitsterven kunnen we daar achteraf niets meer aan doen. Daarom zetten wij ons in voor een natuurvriendelijke en biodiverse gemeente. U ook?

Waarom is het erg als we biodiversiteit verliezen?

Alle plant- en diersoorten, bacteriën en schimmels zijn nodig om de natuurlijke balans op aarde in evenwicht te houden. Zonder die balans kunnen wij geen voedsel verbouwen, frisse lucht inademen en wordt onze omgeving, bijvoorbeeld door extreme hitte, erg oncomfortabel.

Wat kunt u doen?

Er zijn veel manieren om de biodiversiteit een handje te helpen. Met kleine ingrepen in uw tuin kunt u al veel doen voor vogels, insecten en andere dieren. Haal een deel van de bestrating eruit en zet daar bloeiende planten neer. Zorg voor een ‘bloemenboog:’ verschillende planten die elkaar in bloeitijd overlappen van voorjaar tot herfst.

Bij een kleine tuin of balkon kunt u bloeiende klimplanten, zoals kamperfoelie, rozen en clematis tegen de schutting, gevel of reling laten groeien. Kleine beestjes zijn gek op dood hout, gestapelde stenen, dode bladeren en ander tuinafval. Laat een stukje in uw tuin verwilderen, met lang gras, brandnetels en planten die er spontaan gegroeid zijn. Op één vierkante meter kan zo al een insectrijk stukje ontstaan. Een insectenhotel of vogelhuisje ophangen is ook een goed begin.

Inspireer uw buren om ook mee te doen, want samen bereiken we meer!

Wat doen wij?

Wij nemen verschillende natuurvriendelijke maatregelen voor een biodiverse gemeente.

Insectenhotels

Insecten spelen een belangrijke rol in de natuur. Zo helpen ze bij het opruimen van plantenresten, dood hout en zelfs dode dieren en maken hier voedingsstoffen van die opgenomen worden in de bodem en ervoor zorgen dat planten goed groeien. Insecten zorgen voor de bestuiving van bloemen en bomen. Zonder insecten kunnen veel planten zich niet verder ontwikkelen, waardoor er bijvoorbeeld geen appels aan de boom groeien. Op verschillende plekken in de gemeente staan grote en kleine insectenhotels. Ze zijn een broedplaats voor insecten, zorgen voor beschutting en insecten kunnen er overwinteren.

Bomen

De komende jaren willen wij meer bomen planten. Bomen hebben veel voordelen, zo zorgen ze voor een gezonde lucht door stof en andere viezigheid op te vangen en vast te houden. Ook koelen ze de lucht door water te verdampen en schaduw te geven. Ideaal op een warme zomerdag! Verder geven bomen bescherming en voedsel aan planten en dieren.

Natuurvriendelijke oevers

Waar mogelijk leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers trekken veel verschillende planten en dieren aan waardoor de waterkwaliteit verbetert. Dieren vinden er beschutting, klimmen er uit het water en vissen en amfibieën leggen er hun eitjes.

Bloemrijke bermen en kruidenrijke stroken

Op veel plekken zijn inmiddels bloemrijke bermen en kruidenrijke stroken aangelegd. Niet alleen mooi om te zien, maar ook nuttig om insecten van nectar (voedsel) te voorzien. Ook hebben we in Nieuwkoop een vlinderidylle, een plek voor vlinder- en bijvriendelijke bloemen.

Ecologisch maaien

We maaien we alles ecologisch, tenzij… Dit betekent dat we in principe alle bermen maaien en het maaisel afruimen. Door het maaisel weg te halen krijgen kruiden meer kans om te groeien ten opzichte van grassen. De bermen worden daardoor kruiden- en bloemrijker (meer voedsel voor insecten). De bermen moeten ook veilig zijn. Daardoor zoeken we de balans tussen bloemrijke bermen en veiligheid in het verkeer. In uitzichthoeken (zoals kruisingen en bochten) wordt de berm vaker en anders gemaaid.

Faunatrapjes

Kleine zoogdieren, jonge watervogels, reptielen en amfibieën kunnen door beschoeiing of andere rechte kades niet altijd op het droge klimmen. Dieren die deels op het land leven, kunnen daardoor verdrinken. We plaatsen daar faunatrapjes om ze een handje te helpen.

Bloemrijk groen

De laatste jaren leggen we steeds meer bloemrijk groen aan. Bij renovatie van plantvakken kiezen we voor planten met kleurrijke bloemen en voorjaarsbollen. De nieuwe beplanting zorgt voor extra nectar, schuil- en nestplekken voor allerlei dieren. Elk jaar renoveren we een deel van de plantvakken, zodat ze uiteindelijk allemaal kleurrijk zijn ingericht. Naast de traditionele soorten planten we ook steeds vaker vroeg bloeiende bolgewassen. Dit doen we om de insecten die vroeg in het jaar vliegen van nectar en stuifmeel te voorzien.

Nestkasten

Om de vogels die graag in een holletje broeden te helpen hangen we nestkasten op. Wist u dat vogels op hun beurt meehelpen aan de natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld luizen en rupsen? Ook van de buxusmot en eikenprocessierups!

Verantwoord onkruid bestrijden

Door onkruid met chemische middelen (o.a. Roundup) te bestrijden, gaat niet alleen onkruid dood, maar ook het bodemleven en de insecten. Het middel blijft langer in de grond, in het oppervlakte grondwater, waardoor ook de negatieve effecten lang aanhouden. Zulke middelen gebruiken we liever niet. We maken een uitzondering voor de invasieve exoten, zoals de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Om bij deze soorten te voorkomen dat ze uitbreiden, bestrijden we deze planten ook met bestrijdingsmiddelen. Deze middelen gebruiken we alleen als het afmaaien en branden met heet water onvoldoende effect heeft.

Groene Cirkel Bijenlandschap

Omdat wij ons inzetten voor een natuurvriendelijke en biodiverse gemeente zijn wij aangesloten bij Groene Cirkel Bijenlandschap. In dit netwerk werken we met verschillende partijen samen aan een bloemrijke omgeving voor bijen met voldoende voedsel, schuil- en nestplekken. Zodat de omgeving aantrekkelijker en kleurrijker is en bijen aantrekt. Samen hebben we ervoor gezorgd dat het aantal bijensoorten in de regio tussen 2015 en 2018 met 34% is toegenomen.

Wat u kunt doen >>