Met z'n allen recyclen we al de helft van ons afval. Voor glas en papier is dat zelfs al 75%. Dit is goed voor het klimaat. We zijn dus al goed bezig, maar het kan nog beter.

Recyclen kost vaak minder energie dan het winnen van grondstoffen voor nieuwe materialen. Dat is beter voor het klimaat.

Goed scheiden is belangrijk

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe beter de materialen opnieuw te gebruiken zijn. De meeste afvalcategorieën zijn wel duidelijk. Soms gaat het nog mis. Dat komt het meest voor bij het scheiden van Plastic, Metaal en Drankpakken (PMD).

Bij het PMD mag wel:

  • Lege plastic verpakking
  • Lege metalen verpakking, maar géén spuitbussen
  • Lege drankpakken

Doe de afvalquiz 

Twijfelt u in welke bak uw afval thuishoort?

Check de afvalscheidingswijzer