De torenhoge prijzen van bouwmaterialen leiden ertoe dat deze steeds vaker worden hergebruikt het Groene Hart. ,,Dit is ingrijpender dan de energietransitie." 

Rijkswaterstaat zat met een enorme hoeveelheid bermgras in de maag. Kom maar op, zei Drukkerij Holland uit Alphen, en het bedrijf maakte er bermgraspapier van. Handig vanwege het papiertekort én je gooit niks weg. 
 
Dit is de gedachte achter circulaire economie: het duurzame hergebruik van materiaal. Vanwege de hoge prijzen van grondstoffen als hout of staal en de schaarste ervan neemt dit fenomeen, dat uit duurzaamheidsoogpunt al in opkomst was, een vlucht in de regio. ,,We zien dat het steeds meer opkomt en steeds urgenter wordt en dat komt ook door de oorlog in Oekraïne", ziet Joost Berkhout, directeur van het economische platform EBDA in Alphen. 

Bouw loopt voorop 

Eén en ander blijkt ook uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het aantal bedrijven met 'circulair' in de bedrijfsomschrijving in ons gebied groeit explosief, blijkt uit een overzicht van het handelsregister. 
 
In het derde kwartaal was er nog maar één bedrijf in het Groene Hart die die term in de bedrijfsomschrijving had staan. Nu zijn dat er al negentien. Dit zegt overigens niet hoeveel bedrijven er nu precies met duurzaamheid en circulariteit bezig zijn, want dat hangt niet per se van de bedrijfsomschrijving af. 
 
De bouw loopt voorop, zegt Berkhout. Kijk maar naar het nieuwe stadhuis in Woerden, dat voor 98 procent uit hergebruikte materialen bestaat. En het gesloopte verpleeghuis huize Bloemendaal in Gouda, dat plaatsmaakt voor 59 woningen, gaat niet verloren. Het pand is uit elkaar geplukt en leeft, als een zogeheten 'donorgebouw', voort in pak 'm beet een huis in Rotterdam. Systeemplafonds, sluit- en hangwerk, systeemwanden en zelfs vloerbedekking kunnen worden hergebruikt, het betonpuin wordt teruggebracht naar zand, cement of grind. 
 
Bouwend Nederland ziet dat circulair bouwen 'hot' is. ,,Wij analyseren jaarlijks alle openbare aanbestedingen en zien dat er met name in de grond-, weg- en waterbouwsector meer uitgevraagd wordt op circulair bouwen ten opzichte van andere jaren", zegt woordvoerder Richard Massar. 
 
Ook regionaal zien 'ze' dat: Alphen maakt deel uit van een onderzoek naar een circulaire bouwhub. Dat kan een plek worden waar bouwafval wordt verzameld en door kan naar een nieuw bouwproject. De hub is, in opdracht van Alphen, Leiden, Bouwend Nederland, EDBA en Zuid-Holland, in onderzoek bij de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. De uitkomsten worden rond de zomer verwacht. 

Kwaliteitsstandaard 

Er zijn al mooie voorbeelden in de regio. Berkhout noemt het Nieuwerbrugse bedrijf RetourMatras als lichtend voorbeeld. Maar om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten ook andere sectoren meer met circulariteit aan de slag, zegt Berkhout. ,,Maar het is lastiger dan de energietransitie voor ondernemers. Dit is veel ingrijpender. Hoe ga ik om met mijn materialen? Het moet ook aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoen. Kijk naar retail, horeca. Dan heb je het over dingen als tafelzilver. Je moet dan met leveranciers in gesprek, je businessmodel omvormen. Alle ondernemers moeten erachter gaan staan." 
 
Makkelijk is dat niet, zeggen ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland. ,,Versneld zoeken naar hergebruikmogelijkheden is vaak niet morgen geregeld, terwijl ondernemers nu een probleem hebben. En de eerste reactie van ondernemers is vooral dat ze alternatieve leveranciers gaan zoeken", zegt Edwin van Scherrenburg namens deze organisaties. 

(bron AD)