Vanmorgen heeft kersverse wethouder duurzaamheid Gerben van Duin de Week van de Duurzaamheid geopend. Dit was tevens zijn eerste openbare handeling als wethouder van de gemeente Nieuwkoop.

Opening

De opening vond plaats bij basisschool De Veenvogel in Nieuwveen. Hier vertelde wethouder Van Duin aan de leerlingen wat duurzaamheid is en hoe hier mee wordt omgegaan. De kinderen luisterden aandachtig. De groepen 6-8 werden uitgedaagd na te denken over duurzaamheid door het spelen van een duurzaamheidsquiz. Hier kwam al naar voren dat de leerlingen goed op de hoogte zijn van wat duurzaamheid is. Zo kwamen de leerlingen met ideeën als warmtepompen, aardwarmte en windparken op zee! Ook stelden ze aan de wethouder een paar quizvragen om zijn kennis over duurzaamheid te testen.

Klimaatspel

Wethouder Van Duin had ook nog een leuke verrassing voor de leerlingen van De Veenvogel. Hij had namelijk een klimaatspel voor ze meegenomen. Met het klimaatspel kunnen de leerlingen voor één keer op de stoelen van de beleidsbepalers zitten. Zij worden de leiders van de stad Groentrecht. Door het beantwoorden van vragen en dilemma’s worden op het bord de gevolgen van hun keuzes zichtbaar. Kiezen zij voor duurzaam dan komt er meer groen op het bord en kiezen ze voor meer fabrieken dan komt er meer zwart/rood op het bord. Hierbij is het natuurlijk de bedoeling dat de leerlingen zo veel mogelijk duurzaamheidspunten verzamelen.

Wethouder van Duin wenste de leerlingen een fijne en vooral leerzame week. Waarna hij een luid applaus van de leerlingen kreeg.

De Week van de Duurzaamheid is van 5 tot 10 oktober. In deze week vinden allerhande activiteiten in het kader van duurzaamheid plaats. Door de verscherpte maatregelen omtrent het Covid-19 virus zijn dit voornamelijk online activiteiten.