Op woensdag 28 juni houden we een bewonersbijeenkomst bij Café Beatrix in Woerdense Verlaat om van u te horen wat u belangrijk vindt bij het aanleggen van zonnevelden in onze gemeente. Deze bijeenkomst gaat over het oriëntatie(zoek)gebied waarin de voormalige stortplaats ligt. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor inwoners uit Woerdense Verlaat en het buitengebied in en rondom het zoekgebied.  

Uw mening nemen we mee in het beleidskader 

Op deze bijeenkomst informeren we u over de mogelijkheden en keuzes in dit oriëntatie(zoek)gebied. Input vanuit de bijeenkomsten nemen we mee in het opstellen van een beleidskader. Dit beleidskader is bedoeld om richting te geven aan ontwikkelaars die in onze gemeente zonnevelden willen realiseren. Het beleidskader leggen we vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

Waarom kiezen we voor de opwek van duurzame energie via zonnevelden?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente meer elektriciteit lokaal op land moet opwekken, bijvoorbeeld via wind- en zonne-energie. De gemeenteraad heeft vastgesteld om in Nieuwkoop in 2030 maximaal 0,08 TWh per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam te produceren. Zij heeft daarbij aangegeven vooralsnog geen mogelijkheden te zien voor (middel)grote windturbines binnen de gemeente. Daarom richten wij ons op opwek via zonnepanelen. 

Mogelijkheden voor grootschalige opwek

Tijdens de vorige participatieronde hebben we opgehaald waar binnen de gemeente Nieuwkoop mogelijkheden liggen om grootschalig duurzame energie op te wekken. De gemeenteraad heeft daarna oriëntatie(zoek)gebieden aangemerkt die hiervoor mogelijk geschikt zijn. Deze gebieden werken we nu verder uit. We kijken hierbij naar een goede manier om zonnevelden in het landschap in te passen, waar vraag en aanbod bij elkaar kan komen en welke aansluitmogelijkheden er zijn op het elektriciteitsnet. Via het beleidskader geven we richting  aan ontwikkelaars die in onze gemeente zonnevelden willen realiseren, welke criteria daarbij belangrijk zijn en hoe we zorgen dat de baten van een veld ook lokaal ten goede komen. 

Datum en locatie 

De bewonersbijeenkomst is op woensdag 28 juni van 19.30 - 22.00 uur bij Café Beatrix in Woerdense Verlaat (inloop vanaf 19:00). 

Programma

  • Inleiding door wethouder Ines de Ridder
  • Toelichting op het beleidskader
  • Toelichting op de schetsontwerpen door de landschapsarchitect
  • Groepsgesprekken over inpassingsmogelijkheden en criteria
  • Bespreken dilemma’s via Mentimeter (neem hiervoor uw smartphone mee!)
  • Informatie over het vervolgproces 
  • Afsluiting en een drankje 

Meld u aan!

Aanmelden kan via www.nieuwkoop.nl/zonnevelden(externe link). Daar vindt u ook meer informatie over het aanleggen van zonnevelden in onze gemeente.