Op dinsdag 21 maart, van 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop 19.00 uur), houden we in De Dyck een bewonersavond om van u te horen wat u belangrijk vindt bij het aanleggen van zonnevelden in onze gemeente. Deze bijeenkomst gaat over het oriëntatie(zoek)gebied in de Vierambachtspolder bij Langeraar en is vooral bedoeld voor inwoners uit de dorpskern Langeraar. De andere dorpskernen, in de buurt van de andere oriëntatiegebieden, komen later aan de beurt.

  Uw mening nemen we mee in het beleidskader 

  Op deze bijeenkomst informeren we u over de mogelijkheden en keuzes in dit oriëntatiegebied. Input vanuit de bijeenkomsten nemen we mee in het opstellen van een beleidskader. Dit beleidskader is bedoeld om richting te geven aan ontwikkelaars die in onze gemeente zonnevelden willen realiseren. Het beleidskader leggen we vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

  Aanmelden kan via denkmee.nieuwkoop.nl

  Via denkmee.nieuwkoop.nl(externe link) schrijft u zich in voor de bewonersavond. Ook houden we u via dit platform op de hoogte na het afronden van alle bewonersavonden in de verschillende dorpskernen.

  Waarom kiezen we voor de opwek van duurzame energie via zonnevelden?

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente meer elektriciteit lokaal op land moet opwekken, bijvoorbeeld via wind- en zonne-energie. De gemeenteraad heeft vastgesteld om in Nieuwkoop in 2030 maximaal 0,08 TWh per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam te produceren en heeft daarbij aangegeven vooralsnog geen mogelijkheden te zien voor (middel)grote windturbines binnen de gemeente. Daarom richten wij ons op opwek met zonne-energie.

  Tijdens de vorige participatieronde hebben we opgehaald waar binnen de gemeente Nieuwkoop mogelijkheden liggen om grootschalig duurzame energie op te wekken. De gemeenteraad heeft daarna gebieden aangemerkt die hiervoor mogelijk geschikt zijn. Die gebieden werken we nu verder uit. We kijken hierbij naar een goede manier om zonnevelden in het landschap in te passen, het verbinden van de velden aan daar waar behoefte aan stroom is en rekening te houden met de aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Ook kijken we hoe we richting kunnen geven aan ontwikkelaars die in onze gemeente zonnevelden willen realiseren, welke criteria we daarbij belangrijk vinden en hoe we ervoor zorgen dat de baten van het veld ook lokaal ten goede kunnen komen.

  Datum en locatie 

  Dinsdag 21 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur in De Dyck, Woudsedijk-Zuid 43 in Woubrugge (vlakbij Langeraar). Inloop is vanaf 19.00 uur.

  Programma

  • Openingswoord
  • Inleiding
  • Mogelijkheden en keuzes in dit gebied (presentatie en actief meedenken)
  • Dilemma’s bespreken
  • Afsluiting

  Meld u aan!