De energieprijzen stijgen en u wilt aan de slag met het isoleren en verduurzamen van uw woning. Dat kan veel vragen oproepen. Wat zijn de voordelen van een warmtepomp? Waar moet ik op letten bij vloerisolatie? Waarmee ga ik beginnen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij een van de energiecoaches die dit jaar in de gemeente zijn gestart. Energiecoach en coördinator Geert Martens vertelt waarom hij u graag adviseert.

Hoe bevlogen ben je zelf met het onderwerp Duurzaamheid?

“Duurzaamheid kent vele aspecten. Ik wil mij hier beperken tot ‘wat kan ik bijdragen’ aan het minder gebruik maken van fossiele brandstoffen, het verbeteren van het klimaat door te letten op uitstoot van onder andere CO2 en in natte en droge periodes beter gebruik maken van hemelwater. Ik wil dat mijn nageslacht ook nog van de aarde kan leven en genieten. Dat betekent gebruik maken van hernieuwbare bronnen voor energiegebruik en een beter gebruik van hemel- en drinkwater. Ik heb zelf al allerlei maatregelen getroffen en zie dat mijn energieverbruik meer dan gehalveerd is. De investeringen verdien ik op redelijke termijn (7 tot 8 jaar) terug.”

Wat drijft jou om energiecoach te zijn?

“Ik zie dat door de kleine en grote maatregelen in mijn huis, tegen een redelijke prijs, mijn aandeel in het energie- en waterverbruik en de nadelige effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen sterk is verminderd. Dat wil ik graag uitdragen. Elke maatregel, groot of klein, draagt bij aan duurzaamheid. Het maakt niet uit of je in een koop- of huurwoning woont. Ik wil mijn kennis graag delen met ‘mijn buren’ zodat ook zij grote en/of kleine stappen gaan zetten, binnen hun eigen financiële mogelijkheden.”

Wat is en doet een energiecoach eigenlijk?

“Een energiecoach is een enthousiaste vrijwilliger die speciaal opgeleid is, om als ‘goede buur’ een gratis keukentafelgesprek te voeren. We praten over mogelijke maatregelen die je kan nemen om energie te besparen, zelf energie op te wekken en mogelijkheden om hemel- en drinkwater beter te gebruiken. In het gesprek lopen we het hele huis door en staan stil bij isolatie, ventilatie, gebruik van apparatuur en gedrag. Daarna maakt de energiecoach op basis van het gesprek en de individuele wensen en motivatie van de bewoner een energiebesparingsadvies. In dit advies staan ook de te verwachten kosten en opbrengsten en de mogelijke subsidies. Met dit advies kan de bewoner zelf de volgende stappen zetten: van het aanvragen van offertes tot het (laten) uitvoeren van de maatregelen.”

Waarom zijn energiecoaches van belang?

“Voor veel mensen is de discussie over verduurzamen een ver-van-hunbedshow. ‘We moeten ‘pas’ in 2050 van het aardgas af, dat is nog zover weg. Ik heb het geld niet om nu al iets te doen. De techniek gaat zo hard, ik wacht nog even. Ik zie door de bomen het bos niet meer, waar moet ik beginnen?’ De energiecoach laat zien dat energiebesparing altijd goed is. Minder energie gebruiken is ook minder energie opwekken en dus minder kosten. Ook laat de energiecoach zien dat je vaak al tegen redelijke prijzen de eerste stappen kan zetten. Ik zie geen reden om niet nu al te beginnen met het besparen van energie.”