Energie

Verslag van de duurzaamheidsbijeenkomst ‘Een duurzaam dorp’

De Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop stond 22 mei 2019 in het teken van de energietransitie. De duurzaamheidsbijeenkomst ‘Een duurzaam dorp’ was goed bezocht.

Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen ‘energietransitie en duurzaamheid’. De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners en hoe er wordt gedacht over energietransitie en duurzaamheid. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen zorgen en ideeën gedeeld worden en met elkaar samen gewerkt worden waar dit kan.

Tijdens drie verschillende workshops konden bewoners in gesprek met elkaar en met deskundigen. Uit de vele reacties blijkt dat er zorgen zijn over de snelheid van klimaatverandering en over de toekomst van komende generaties. Anderzijds maken bewoners zich ook zorgen over de kosten van een energietransitie en over wat de verschillende investeringen opleveren.

Ook kreeg de gemeente een tip mee van een aantal inwoners: ‘Informeer over de energietransitie en faciliteer initiatieven’. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan duidelijkheid. Wat kunnen inwoners zelf doen? Waar kun je advies krijgen over duurzaamheid? Welke hulpmiddelen zijn er allemaal beschikbaar voor inwoners? Dit zijn vragen waar bewoners de antwoorden op missen. Een andere wens is dat er behoefte is aan meer samenwerking en afstemming tussen verschillende overheden.

Wat is de volgende stap?

De drie workshops waren gericht op drie thema’s: wat u als bewoner zelf kunt doen, hoe u uw woning kunt verduurzamen en wat u vindt over energieopwekking in uw directe omgeving. Het laatste thema, energieopwekking, is een vraagstuk waar Nieuwkoop op regionaal niveau invulling aan geeft. Een half jaar na het ondertekenen van het landelijke Klimaatakkoord moet elke regio een Regionaal Energie Strategie hebben. De input van inwoners neemt de gemeente mee naar de regio, bijvoorbeeld vanuit het traject van de omgevingsvisie.

De andere twee thema’s zijn concrete vragen waar binnen de gemeente aparte vervolgacties op gaat ondernemen. Nog voor het zomerreces gaat de gemeente met de meedenkgroep uit de raad een route uitstippelen voor het vervolg van ‘Een duurzaam dorp’. Ook verwerkt de gemeente de input van de bijeenkomst samen met de duurzame speerpunten in een nieuw duurzaamheidsprogramma. Tot slot kijkt de gemeente naar wat zij op korte termijn kunnen doen; denk hierbij aan wijkgerichte acties en regelmatige informatievoorziening.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief