De provincie Zuid-Holland maakte het al mogelijk om voor grootdakbezitters subsidie aan te vragen voor het versterken van daken om het gewicht van zonnepanelen aan te kunnen; het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met asbestverwijdering; of voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie. Deze regeling is nu uitgebreid naar eigenaren van hemelwaterbassins in de glastuinbouw en eigenaars van grote parkeerterreinen om hen aan te moedigen deze ruimtes van zonnepanelen te voorzien.

Grote daken benutten om landschap te ontzien 

Met het stimuleren van zon op grote daken wil de provincie, naast het bevorderen van de productie van groene stroom, zo efficiënt mogelijk omgaan met de ruimte. Grote daken zijn bijvoorbeeld te vinden op bedrijventerreinen, distributiecentra, sportcomplexen en boerenbedrijven. Niet alle daken zijn meteen geschikt voor zonnepanelen. Soms moet de eigenaar bijvoorbeeld de constructie aanpassen om de zonnepanelen te kunnen dragen. De extra investering die dan nodig is weerhoudt veel eigenaren van grote daken ervan om zonnepanelen te plaatsen. 

Voorwaarden van de subsidie Zonnig Zuid-Holland 

De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. De subsidieregeling loopt tot en met 2023.  

Let op: u moet de subsidieaanvraag indienen voordat u de zonnepanelen plaatst.

Energieneutraal in 2050 

Zonne-energie is een belangrijk onderdeel om in 2050 energieneutraal te zijn. Een van de ambities van de gemeente is om in Nieuwkoop in 2030 minimaal 0,28 PJ (= 0,08 TWh) per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken. Om ons landschap zoveel mogelijk te ontzien, benutten we graag zoveel mogelijk grote daken.