Energie

Samenwerking in de regio: de energietransitie is volop in beweging

Op donderdagavond 11 april 2019 vond er een verkennende bijeenkomst plaats over energietransitie.
De energietransitie omvat vooral energieopwekking en -gebruik.
Doel van de bijeenkomst was om goed te kijken wat het nationaal klimaat- en energieakkoord betekent voor de gemeente Nieuwkoop.
Zo is iedere regio bijvoorbeeld verplicht om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen, uiterlijk 6 maanden na het vastgestelde nationaal akkoord.
In een RES wordt regionaal gekeken wat de energietransitie betekent voor de ruimte.

De centrale vraag deze avond was: Welke koers zet de gemeente Nieuwkoop in en welke rol ziet ze voor zichzelf in dat proces?
Deze avond was bedoeld als voorbereiding op een brede bijeenkomst met stakeholders en inwoners die gepland staat op woensdag 22 mei 2019.

Meld je aan voor de nieuwsbrief