In 2022 startte Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) en adviesbureau Merosch samen met geïnteresseerde ondernemers in het glastuinbouwgebied en bedrijventerrein Bovenland in Ter Aar een onderzoek naar slimme energiesystemen in dit gebied. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen Van der Hoorn Orchideeën en Koeleman Potplanten.

 Door het slim verbinden van verschillende aansluitingen, installaties en buffers van beide bedrijven en er een WarmteKrachtKoppeling installatie (WKK) bij te plaatsen wordt er met aardgas zowel elektriciteit als warmte geproduceerd. Koeleman Potplanten gebruikt deze warmte voor de kas en Van der Hoorn Orchideeën gebruikt de elektriciteit voor het all electric systeem. Maurice Van der Hoorn en Ronald Koeleman willen met hun samenwerking ook andere (lokale) ondernemers inspireren de mogelijke voordelen van samenwerken te laten onderzoeken.

Het onderzoek van GCN en Merosch is gesubsidieerd door de gemeente Nieuwkoop en de Provincie Zuid Holland. Wethouder Antoinette Ingwersen: “Veel ondernemers zijn hard bezig om te verduurzamen. Er liggen interessante kansen in de uitwisseling van energie en warmte door samen te werken. Met deze subsidie stimuleren we om die kansen gebiedsgericht op te pakken en te benutten.” Geïnspireerde ondernemers kunnen contact opnemen met GCN via www.gcnieuwkoop.nl(externe link).