Op 1 januari gaat de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE's over in de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). De subsidiemogelijkheden en -voorwaarden van de SVVE zijn gunstiger voor VvE's. De verenigingen kunnen vanaf 23 januari 2023 de subsidie aanvragen. 

SVVE is bedoeld voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie helpt u om makkelijker uw gebouw te verduurzamen. De SVVE bestaat uit drie aparte onderdelen waarvoor u apart subsidie aanvraagt:

  1. Subsidie voor energieadvies
  2. Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen
  3. Subsidie voor oplaadpuntenadvies

De subsidies voor energieadvies en verduurzamingsmaatregelen loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Het budget hiervoor is € 47,8 miljoen. De subsidie voor oplaadpuntenadvies loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Het budget is hiervoor € 510.000.

Meer informatie over de SVVE

  • Webinar op 17 januari 2023:  verschillende sprekers informeren u onder andere over de mogelijkheden en voorwaarden van de SVVE.
  • Gratis oriënterend gesprek met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (aanvragen via SVVE@rvo.nl).
  • Voorwaarden en aanvragen subsidie via www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve.