Energie

Nieuwbouw 16 woningen “De Drooghmakerij” te Langeraar

Binnen de huidige dorpsuitbreiding van Langeraar worden op het voormalige boeren erf van de familie Droogh 16 nagenoeg energie neutrale woningen gerealiseerd. Het bouwproject “De Drooghmakerij” valt op door hun royale leefruimte, sfeervolle architectuur en de toepassing van duurzame materialen en duurzame energieoplossingen. De woningen zijn ontworpen met respect voor de groene en waterrijke omgeving en oog voor het milieu.

Conform de huidige tendens komen er geen gasaansluitingen met conventionele gasgestookte c.v. ketels, maar worden de woningen met de nieuwe techniek verwarmd door middel van een grondgebonden warmtepomp systeem met bodemwisselaar van meer dan 100 m1 diep voor het genereren van de aardwarmte. Bijkomend voordeel is dat met dit systeem ook kan worden gekoeld. De benodigde elektriciteit voor het aandrijven van de warmtepomp en warmwaterboiler wordt opgewekt met voldoende PV-panelen (zonnepanelen) geïntegreerd in het schuine op de zon georiënteerde dakvlakken.

Over landgoed Langeraar
Aansluitend op de bouwontwikkeling van de 16 woningen “De Drooghmakerij” is door het ontbreken van bedrijfsopvolging van het boerenbedrijf van de Familie Droogh het initiatief genomen het 21 hectare grote akkerland in te richten als Landgoed. Het nieuwe Landgoed dient als recreatief uitloopgebied voor Langeraar en zorgt tevens voor een landschappelijke inpassing van de nieuwe dorpsrand.

Het Landgoedontwerp, afgeleid van de historische verkaveling uit de 19e eeuw, is bestemd als natuurpark met brede sloten en waterpartijen, kruidenrijk gras- en rietlanden. Tevens zullen straks ook een fruitboomgaard, een voedsel- met insectenbos en de groen omzoomde bouwpercelen zorgdragen voor de benodigde biodiversiteit. Door de variabele begroeiing ontstaan er in de toekomst mooie doorkijkjes vanuit het dorp naar het buitengebied en andersom verzacht het landgoed de scheiding tussen de bebouwde dorpsrand en open polder.

Binnen het Landgoed is er ruimte voor nieuwe bebouwing verspreid over vijf clusters met een groene omzoming. Elk cluster biedt voor drie of vier particulieren een kans om met een eigen architect en bouwondernemer een droomvilla te realiseren. De voorwaarden waaraan de villa’s dienen te voldoen staan omschreven binnen de gebiedsvisie en het bestemmingsplan Langeraar Oost.

Zie meer informatie: https://landgoed-langeraar.nl/

Meld je aan voor de nieuwsbrief