Vanaf 2022 kunt u meer subsidie krijgen als u uw woning verduurzaamt door uw woning te isoleren en een warmtepomp te kopen. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is namelijk verhoogd van 20 naar 30% van de kosten. 

Update 2023:

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel hebt genomen. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. 

Vernieuwde berekening glas

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Dit betekent dat u van binnenuit de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar optelt. Uw kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2. De wijziging geldt voor glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023.

Elektrische kookvoorziening

Woningeigenaren kunnen vanaf 2023 subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening. Dat is een vast subsidiebedrag van €400,-. De elektrische kookvoorziening geldt niet als 2e maatregel. Installeert u bijvoorbeeld een kookvoorziening nadat u glasisolatie hebt laten aanbrengen, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden.

Meer tijd voor het aanvragen van subsidie 

Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om uw subsidieaanvraag te doen nadat u de maatregel hebt laten uitvoeren. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die u vanaf 1 januari 2022 hebt genomen.

Subsidie aanvragen / meer informatie

Het aanvraagsysteem van de ISDE met de doorgevoerde wijzigingen gaat open op 24 januari 2023. Vanaf dan kan de vernieuwde subsidie worden aangevraagd. Ga naar de ISDE subsidie(externe link) voor het aanvragen van de subsidie en alle belangrijke informatie over de regeling. De subsidie is beschikbaar tot 2030.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde-wat-wijzigt-er-vanaf-2023(externe link)

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen: 

  • Energiebesparing (isolatie & beglazing) 

  • Duurzame energie opwekking (zon & wind, alleen zakelijk) 

  • Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen) 

  • Aansluiting warmtenet