Energie

Kennis delen over duurzaamheid

Om de aarde leefbaar te houden voor onze toekomstige generaties is verduurzamen simpelweg noodzakelijk. Verduurzamen kan op allerlei verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld verminderen van energie. Zo kunt u uw woning bijvoorbeeld verduurzamen met behulp van warmtepompen of zonnepanelen. Of door uw woning los te koppelen van het gas. Ook in Nieuwkoop groeit het aantal duurzame initiatieven en projecten. Om die projecten beter, sneller en makkelijker van de grond te krijgen, heeft een aantal inwoners de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop opgericht. Een van de deelnemers van dit particuliere initiatief is Jan Dirven: “De coöperatie verzamelt en deelt de kennis over de mogelijkheden voor inwoners en bedrijven om hun energieverbruik te verminderen.

Ook brengt de coöperatie inwoners in contact met andere betrokken partijen wat betreft duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het postcoderoosproject. Bij een postcoderoosproject komen zonnepanelen op het dak van een bedrijfspand. De inwoners van dezelfde en aangrenzende postcodes kunnen gebruikmaken van deze energie. Hier kunnen huishoudens zich voor inschrijven. Dat is handig als u wel duurzame energie wilt opwekken, maar het dak van uw eigen huis daar niet geschikt voor is”.

Op initiatief van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) presenteerde de Gebiedscoöperatie zich op 8 oktober aan een zaal vol ondernemers. Leo Kooyman, voorzitter V.O.N.: “Maar liefst 23 bedrijven en instellingen hebben zich die avond bij de Gebiedscoöperatie gemeld om te bespreken hoe zij kunnen verduurzamen. Een geweldig resultaat dat laat zien dat ondernemers graag willen verduurzamen”.

Ruud Kwant, duurzaamheidsmakelaar bij de gemeente Nieuwkoop: “In 2050 moeten alle huizen van het gas af zijn. We werken momenteel aan een visie waarin staat beschreven hoe we dit gaan aanpakken. Het is een hele opgave om de woningen gasloos te krijgen. Het is natuurlijk mooi dat we dit in samenwerking met de Gebiedscoöperatie kunnen doen. Daarnaast werkt de gemeente ook samen met de regio aan de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop? Kijk dan op www.gcnieuwkoop.nl. Voor meer informatie over duurzaam (ver)bouwen en het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket op www.duurzaambouwloket.nl. Wilt u inspirerende voorbeeldverhalen van andere inwoners en tips hoe ook u kunt verduurzamen? Kijk dan op www.duurzaam-nieuwkoop.nl en voor meer informatie over het Energieakkoord van Holland Rijnland vind u op www.wijzijnon.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief