Ze laten weten dat ze graag vaker meedenken over duurzaamheid. Ze zien liever meerdere, kleine zonnevelden verspreid over de dorpen dan een grote op één plek. En als ze moeten kiezen tussen meer groen rondom de velden of minder groen en een grotere opbrengst, dan kiezen ze voor meer groen. Echt mooi vinden ze zonnevelden niet en ze kijken er liever niet naar vanuit hun huis.  

Iedereen mag meedenken 

Als gemeente willen we zoveel mogelijk inwoners, dus ook jongeren, de kans geven om mee te denken over het aanleggen van zonnevelden. Zo organiseren we bewonersavonden voor de oriëntatie(zoek)gebieden voor zonnevelden. Dit zijn plekken in onze gemeente waar misschien zonnevelden komen. Op deze avonden komen weinig bewoners onder de 25 jaar. Om erachter te komen wat zij belangrijk vinden is de online peiling ingezet.  

Beleidskader voor grootschalige zonnevelden 

Alle input die we verzamelen tijdens de bewonersavonden, via het platform denkmee én de online peiling nemen we mee in het beleidskader voor grootschalige zonnevelden. Met het kader willen we de regie houden op de ontwikkeling van zonnevelden in onze gemeente. Meer informatie over zonnevelden en een overzicht van de resultaten is te vinden op nieuwkoop.nl/zonnevelden.  Daar vindt u ook meer achtergrondinformatie over de zoekgebieden voor zonnevelden in onze gemeente.