Op maandag 18 september organiseerden de dorpsraad Rondom de Plassen en de Gemeente Nieuwkoop een informatieavond voor alle inwoners van Langeraar en Papenveer. Ruim 65 inwoners lieten zich informeren over het verduurzamen van de woning en de kansen voor een warmtenet in Langeraar.  

Advies van de energiecoach 

Energiecoach Geert Martens van Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) gaf een presentatie over welke stappen inwoners kunnen zetten om hun woning te verduurzamen. Inwoners kunnen daarvoor een gratis adviesgesprek aanvragen. Meer informatie is te vinden op www.duurzaam-nieuwkoop.nl/energiecoaches.

Subsidiemogelijkheden voor verduurzaming  

Procesmanager Bertus Mertens van de gemeente Nieuwkoop gaf uitleg over de verschillende subsidies die er zijn. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.duurzaambouwloket.nl/nieuwkoop(externe link).  

Kansen voor een warmtenet in Langeraar 

In Langeraar bouwen we Integraal Kindcentrum De Poel (IKC). Voor deze ontwikkeling zal een aardgasvrije verwarming gemaakt worden. Dat biedt kansen om bestaande woningen in de buurt van het IKC aan te sluiten op een warmtenet. Procesmanager Bertus Mertens van de gemeente vertelde over de mogelijkheden van een warmtenet en hoe dat eruit kan zien. 

Peiling onder de aanwezigen 

Na de presentaties konden de aanwezigen hun mening geven via een online peiling. Daarin kwam naar voren dat ongeveer de helft van de inwoners al maatregelen heeft genomen. De kosten zien zij als grootste hindernis bij het verduurzamen van de woning. 93% zou aansluiten op een warmtenet als de jaarlasten lager worden dan ze nu zijn. 

Meer informatie over Langeraar Warmtenet?

Meer informatie over de mogelijkheden voor een warmtenet in Langeraar