Op 28 juni hielden wij een bewonersbijeenkomst over de uitwerking van de schetsontwerpen zonnevelden in het oriëntatie(zoek)gebied Woerdense Verlaat. Na een inleiding door wethouder Ines de Ridder volgde een presentatie over de schetsontwerpen en het proces. Daarna konden bewoners aangeven hoe ze aankijken tegen het plaatsen van zonnepanelen op en/of rondom de voormalige stortplaats.

Tijdens de avond uitte een deel van de aanwezige bewoners hun zorgen over ontwikkelingen in dit gebied. Mocht er iets ontwikkeld worden, dan vooral met aandacht voor groen en natuur.

“De hele avond door merk je een grote sociale betrokkenheid voor elkaar en voor het dorp", geeft Eelco Meijer aan die vanuit zijn rol als procesmanager energietransitie van de gemeente een toelichting gaf. “Aanwezigen gaven aan zich zorgen te maken over de mogelijke milieueffecten van zonnepanelen op een voormalige stort. Dat nemen we mee bij het opstellen van het beleidskader.”  

Regie houden op ontwikkeling zonnevelden

De input van de bewonersbijeenkomst nemen we mee in het opstellen van een beleidskader. Het beleidskader zorgt ervoor dat we regie houden op initiatieven voor zonnevelden. Dit voorkomt dat ontwikkelaars zomaar overal in het landschap zonnevelden plaatsen zonder rekening te houden met onze inwoners en ons mooie landschap. In het kader komen verschillende criteria waarop we plannen van ontwikkelaars voor het realiseren van zonnevelden kunnen toetsen. Zolang het kader ontbreekt, verlenen wij geen medewerking aan initiatiefnemers voor zonnevelden.   

Meer informatie over zonnevelden?

In de afgelopen maanden waren bewonersbijeenkomsten voor de verschillende oriëntatie(zoek)gebieden binnen onze gemeente. Deze gebieden liggen in de polder van Nieuwkoop, de Vierambachtspolder bij Langeraar, de Noordrand van de gemeente Nieuwkoop bij Vrouwenakker en de locatie van en rondom de voormalige stortplaats in Woerdense Verlaat. De samenvattingen van de bijeenkomsten staan op denkmee.nieuwkoop.nl(externe link) bij het project ‘Uitwerking schetsontwerpen zonnevelden’. Daar vindt u ook meer achtergrondinformatie over de zoekgebieden voor zonnevelden in onze gemeente. 

Eind 2023/begin 2024 wordt het beleidskader ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Inspraak hierop is mogelijk.