Op maandag 15 mei 2023 organiseerden wij twee bewonersbijeenkomsten over de uitwerking van de schetsontwerpen zonnevelden in het oriëntatie(zoek)gebied ‘deelgebied Noordrand’ bij Vrouwenakker. Na een algemene inleiding over de schetsontwerpen gingen we met de bewoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden. “Er was veel betrokkenheid vanuit zowel inwoners als ondernemers. Uit de gesprekken kwam regelmatig de zorg naar boven van de beperkte mogelijkheden van het bestaande elektriciteitsnet. Dat is in dit gebied een extra uitdaging en daar houden wij rekening mee,” aldus Eelco Meijer, procesmanager energietransitie bij de gemeente. “Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze bijeenkomsten? U kunt dit binnenkort terugvinden op Denkmee Nieuwkoop(externe link).”

Niet zomaar overal in het landschap zonnevelden

Alle input die wij ontvangen op de bewonersbijeenkomsten nemen we mee in het opstellen van een beleidskader. Met dit beleidskader willen we de regie houden op initiatieven voor zonnevelden. Zo willen we ervoor zorgen dat ontwikkelaars niet zomaar overal in het landschap zonnevelden kunnen plaatsen zonder rekening te houden met inwoners en ons mooie landschap.

Na deze bijeenkomsten plannen we nog een laatste bijeenkomst in Woerdense Verlaat. Berichtgeving hierover volgt later.