Afval

Gezuiverd afvalwater mooie energiebron

In Nieuwveen ontwikkelt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een warmtesysteem waarmee de restwarmte van de afvalwaterzuivering (AWZI) gebruikt wordt voor verwarming van zwembad Aarweide en bedrijventerrein Schoterhoek II. Het afvalwater dat door de afwaterzuiveringsinstallatie stroomt, is namelijk een interessante bron van restwarmte.

Uit het gezuiverde rioolwater (effluent) is restwarmte van circa 10 -15°C te gebruiken dat via speciale technologie (pompen en warmtewisselaars) is op te waarderen tot temperaturen van +/- 35 °C . En dit warme ‘afval’water kan uitstekend worden gebruikt om het zwembad te verwarmen en ook het bedrijventerrein.

Aansluiting zwembad Aarweide

Dit jaar is ook zwembad Aarweide aangesloten op de effluentleiding van de AWZI die direct naast het zwembad loopt. Vanaf medio 2018 wordt het zwembadwater duurzaam verwarmd met behulp van dit effluentwater. Hierbij kan het huidige gasverbruik van het zwembad drastisch worden verlaagd.

Gasloze ontwikkeling Schoterhoek II

De aanwezigheid van de rioolwaterzuivering naast het te ontwikkelen bedrijventerrein Schoterhoek II vormde een unieke kans om het effluent dat via een leiding in het Aarkanaal wordt geloosd te benutten voor de productie van warmte voor de bedrijven op Schoterhoek II. Hiermee heeft de gemeente een unieke pilot binnen de regio: het eerste bedrijventerrein dat duurzaam wordt verwarmd met gebruikmaking van effluentwarmte van een AWZI!

Meld je aan voor de nieuwsbrief