De bewonersavond over de uitwerking van de schetsontwerpen zonnevelden in het oriëntatie(zoek)gebied in de Vierambachtspolder in Langeraar is druk bezocht. Na een algemene inleiding over de schetsontwerpen gingen we met de bewoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden. “Er was veel weerstand tegen het idee van een zonneveld bij Langeraar. We hebben zoveel mogelijk geluisterd naar alle reacties, zowel de negatieve als de positieve, en alle vragen proberen te beantwoorden op de avond zelf, ” aldus Eelco Meijer, procesmanager energietransitie bij de gemeente. “We verwerken nu alle input die we van de inwoners gekregen hebben en plaatsen dit daarna op Denkmee Nieuwkoop(externe link).”

Niet zomaar overal in het landschap zonnevelden 

De verkregen input en de input die we de komende periode gaan ophalen bij de bewonersavonden over de andere oriëntatie(zoek)gebieden nemen we mee in het opstellen van een beleidskader. Met dit beleidskader willen we de regie houden op initiatieven voor zonnevelden zodat ontwikkelaars niet zomaar overal in het landschap zonnevelden kunnen plaatsen zonder rekening te houden met inwoners en ons mooie landschap. 

Zodra we de andere bewonersavonden hebben gepland, informeren wij u daarover. We zien alvast uit naar uw komst.