Energie

Draagvlakmeting Kleine Windmolen

Als gemeente zijn wij benieuwd hoe u als inwoner aankijkt tegen de mogelijkheid voor kleine windmolens in het buitengebied (voornamelijk boerenerven). Op dit moment staat er op www.denkmee.nieuwkoop.nl een draagvlakmeting. Aan de hand van een aantal stellingen proberen wij te peilen hoe u aan kijkt tegen kleine windmolens. Het zijn echt kleine molentjes met een ashoogte van maximaal 15 m. Er worden standaard ecologische quickscans uitgevoerd. Bij de plaatsingen zijn tot dusver geen belangrijke effecten op soorten als de boerenzwaluw, kerkuilen etc. vastgesteld. Er is nog geen project voor kleine windmolens geweest dat door de ecologische beoordeling niet door kon gaan. Voor een filmpje van de kleine windmolen kunt u hier klikken.

U kunt tot 1 juni met de peiling meedoen. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over kleine windmolens of de peiling, neem dan contact op via duurzaam@nieuwkoop.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief