De gemeenteraad heeft op 16 december een besluit genomen over de route naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Het plan om in een kleine 30 jaar te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen (zoals aardgas), noemen we de ‘Transitievisie Warmte’. In de visie staat onder andere welke voorwaarden wij belangrijk vinden voor een goede overgang naar andere warmtebronnen. De visie is gemaakt in samenwerking met inwoners, woningcorporaties en netbeheerder Liander.

Aardgasvrij worden maakt deel uit van het landelijke Klimaatakkoord en is nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te houden. Op dit moment is het overgrote deel van de Nederlandse woningen nog aangesloten op het aardgasnet. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbranding komt er CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Bovendien is de voorraad aardgas niet oneindig, wordt de gaswinning in Groningen gestopt en stijgen de energieprijzen voor aardgas. Allemaal redenen om nu al uit te kijken naar betere alternatieven.

Voorbereiding tot visie

Het afgelopen jaar is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners, woningcorporaties, de beheerders van het elektriciteitsnet, dorpsraden en andere belanghebbenden om de Transitievisie Warmte te maken. Iedereen kon het proces volgen op het platform DenkMee en er zijn verschillende (digitale) bijeenkomsten georganiseerd. Ook was er een klankbordgroep die meedacht over de visie. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de aanwezige warmtebronnen, de kosten van aardgasvrij wonen en de mogelijkheden voor warmtenetten. De mogelijkheden voor de inzet van technieken als geothermie, warmtepompen en waterstof zijn in de visie beschreven.

Stap voor stap

Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over bijvoorbeeld de financiële middelen die nodig zijn voor de route naar aardgasvrij en daarom wijst de gemeente Nieuwkoop nog geen wijken aan die voor 2030 volledig van het aardgas af gaan. Toch kunnen we al aan de slag. Bij de meeste manieren om een woning aardgasvrij te maken is een bepaald isolatieniveau noodzakelijk. Het isoleren van de woning kost weliswaar geld, maar de maandelijkse energiekosten kunnen daarna vaak flink omlaag gaan. Na een aantal jaar zijn de kosten voor het isoleren meestal weer terugverdiend. 

Samen met inwoners wijk voor wijk aan de slag

De energietransitie is een samenlevingsvraagstuk: als we allen (individueel en samen) werken aan een duurzamere manier van leven, gaan we de klimaatdoelen halen. In de visie staat beschreven hoe de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt om te verduurzamen en welke plannen er zijn om wijkgericht aan energiebesparing te werken.