Beleidskader Duurzaamheid Nieuwkoop informatieavond

Op 17 december 2019 heeft het college van B&W het concept Beleidskader Duurzaamheid vrijgegeven voor raadpleging. Dit houdt in dat verschillende organisaties en inwoners input kunnen leveren op de inhoud van het document. Het beleidskader gaat in op wat de gemeente wil bereiken op gebied van duurzaamheid. Het bevat de ambities van de gemeente op zes thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en Gemeentelijke Organisatie. Ook beschrijven we hoe we dit gaan bereiken. In het voorjaar van 2020 stellen we vervolgens het Duurzaamheidsprogramma 2020-2023 op. Dit programma bevat projecten en acties om de korte termijn doelstellingen te halen. Dit programma stellen we ook graag in samenwerking met u op.

Informatieavond 29 januari 2020
Inwoners zijn welkom op woensdagavond 29 januari 2020 om hun ideeën en wensen te delen. Deze avond vertellen u meer over het beleidskader en de zes thema’s. Meer informatie over deze bijeenkomst zal volgen via onze verschillende kanalen.Organisaties worden per mail gevraagd hun ideeën en wensen met ons te delen.

Zie ook https://www.nieuwkoop.nl/home/duurzaamheid_45578?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=duurzaamheid

Meld je aan voor de nieuwsbrief