Energie

Terugkoppeling informatieavond Duurzaamheid

Informatieavond

Op woensdag 29 januari discussieerden zo’n 40 inwoners over de duurzaamheidsdoelen die wij als gemeente samen met inwoners willen bereiken. De avond werd afgetrapt door Tom Salden, student aan de TU Delft uit Nieuwveen. Tom heeft in 2019 met het TU Delft team meegedaan aan de World Solar Challenge in Australië. Hij deelde zijn ervaringen over de voorbereidingen, het testen en de race zelf. Helaas heeft de zonneauto de eindstreep niet gehaald; terwijl ze aan kop lagen, vatte de auto tijdens de laatste etappe vlam. Gelukkig heeft dat Tom niet getemperd in zijn enthousiasme! Tom zijn verhaal maakte inzichtelijk hoe duurzaamheid een plaats heeft in de wetenschap en educatie. Die inspiratie nam iedereen mee naar het tweede deel van de avond: ‘De ambities van de gemeente’.

Beleidskader: doelen en ambities

Leidraad voor de avond was het Beleidskader Duurzaamheid en de bijbehorende Routekaart. Het Beleidskader bevat de duurzaamheidsambities van de gemeente op 6 thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en Gemeentelijke Organisatie. De inwoners kregen een korte toelichting op de belangrijkste doelen op die zes thema’s, inclusief de uitleg over hoe die lokale doelen zich verhouden tot regionale of nationale afspraken. Na een korte presentatie over de doelen, gingen de aanwezigen uiteen in zes verschillende discussiegroepen, per thema een eigen tafel.

Discussietafels

Aan zes verschillende tafels ontstonden energieke discussies over de doelen die in het Beleidskader zijn gesteld. Bezoekers deelden hun ideeën over de kansen en belemmeringen om deze doelen te bereiken. Ook deelden zij hoe samenwerking tussen inwoners, gemeente en eventueel andere organisaties eruit kan zien om die doelen te bereiken. Tenslotte is ook gesproken over wat inwoners zelf kunnen doen en waar zij hulp van de gemeente nodig hebben. De rode draad van de discussies was dat aanwezigen het belangrijk vinden kansen te benutten en samenwerking hierin op te zoeken.

Vervolg

Voor de gemeente gaven de discussies waardevolle informatie. In het voorjaar van 2020 werken we het Beleidskader namelijk uit naar een uitvoeringsprogramma: Duurzaamheidsprogramma 2020-2023. In dit programma verwerken we concrete plannen. De komende vier jaar doen we er alles aan om de doelstellingen uit het Beleidskader te behalen aan de hand van deze concrete plannen. De informatie van de inwoners over waar ze behoefte aan hebben en waar volgens hen kansen liggen, is zeer waardevol voor ons. Aan de hand van deze informatie maken wij het Duurzaamheidsprogramma.

Het was een inspirerende avond vol energie. Dat houden we erin! Bedankt voor alle gesprekken en ideeën.

Bent u benieuwd naar wat er nog komt? Na het Beleidskader, dat de gemeenteraad volgens de planning op 19 maart vaststelt, werkt de gemeente verder aan het uitvoeringsprogramma. Wilt u daarover op de hoogte blijven? Houd dan deze website in de gaten. Als u uw emailadres achterlaat (via het kopje contact), ontvangt u via de mail uitnodigingen voor en verslagen van nieuwe informatieavonden.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief